Bespovratna sredstva u sklopu natječaja za poljoprivrednike

Objavljeno: 27.11.2017
Rok za prijavu: nije definiran

Bespovratna sredstva u sklopu natječaja za poljoprivrednike

Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. - Mjera 4

Pripremili smo za vas aktualne natječaje za poljoprivrednike te izdvojili osnovne podatke.

 

Operacija 4.1.1 – Stočarstvo i peradarstvo (plan objave početak 2018.g.)

Navedena operacija provesti će se kroz dva natječaja u isto vrijeme koji će razdvojiti mikro i male korisnike (8.000-250.000 €) te velike ( preko 250.000 €).

 • Intenzitet potpore: 50% + dodatnih 20% za mlade poljoprivrednike
 • Visina potpore: minimalno 5.000 € do maksimalno 1.000.000 €
 • Prihvatljivi korisnici su:
 1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

(Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Registar farmi - Jedinstveni registar domaćih životinja (uzgajivači peradi i svinja) najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Izuzev mladih poljoprivrednika koji mogu biti i manje od 1 godine)

 • Prihvatljiva ulaganja: sve vrste gradnje novih objekata, rekonstrukcije postojećih objekata, opremanje objekata, kupnja poljoprivrednih strojeva i mehanizacije, opći troškovi i dr.

 

Operacija 4.1.1 – Voće i povrće (plan objave početak 2018.g.)

Navedena operacija provesti će se kroz dva natječaja u isto vrijeme koji će razdvojiti mikro i male korisnike (8.000-250.000 €) i velike ( preko 250.000 €)

 • Intenzitet potpore: 50% + dodatnih 20% za mlade poljoprivrednike
 • Visina potpore: minimalno 5.000 € do maksimalno 1.000.000 €
 • Prihvatljivi korisnici su:
 1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

(Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Registar farmi - Jedinstveni registar domaćih životinja (uzgajivači peradi i svinja) najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Izuzet mladih poljoprivrednika koji mogu biti i manje od 1 godine)

 • Prihvatljiva ulaganja: sve vrste gradnje novih objekata, rekonstrukcije postojećih objekata, opremanje objekata, rekonstrukcije i opremanje postojećih nasada, podizanje i opremanje novih nasada,  kupnja poljoprivrednih strojeva i mehanizacije, opći troškovi i dr.

 

Operacija 4.2.1 - »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« (plan objave u prvom kvartalu 2018.g.)

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima koje vode ministarstva propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi:

 • za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR
 • za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR
 • najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 200.000 EUR

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Prihvatljiva ulaganja: opremanje i građenje objekata za preradu proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - mljekare, klaonice, prerada i sušenje mesa (suhomesnati proizvodi, kulen i sl.), prerada žitarica i uljarica, pčelinjih proizvoda i sl…

 

HBOR krediti za korisnike Programa ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

 

Korisnici kredita

Korisnici koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev

Namjena

Kreditiranje prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka projekta koji se javlja na navedene natječaje

Iznos

Najniži iznos kredita je ograničen na 80.000,00 kuna. Najviši iznos kredita nije ograničen

Kamatna stopa

Najmanje 1,7% godišnje

Rok otplate

Do 15 godina , uključujući do 3 ili 5 (za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada) godina počeka

Način kreditiranja

Izravno i putem poslovnih banaka

Nisu su vam jasni uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i ulaganja te trebate pomoć oko natječajne dokumentacije? Obratite nam se na info@tiko-pro.hr ili +385 99 33 47 004!

 

Aktualni EU natječaji

 • 11.1.2018 - Bespovratna sredstva - Instrument za mala i srednje velika poduzeća (MSP)
  Instrument za MSP, koji se ostvaruje u okviru Obzora 2020, je program namijenjen isključivo mikro, malim i srednjim poduzećima. Uloga programa je s bespovratnim sredstvima poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visoki stupanj razvoja, rasti i internacionalizacije. Cilj programa je pružiti pomoć MSP kako bi premostili raskorak između istr...
 • 8.11.2017 - Bespovratna sredstva za Fast Track to Innovation 2018
  The Fast Track to Innovation je srednji dio EIC pilota koji cilja na radikalno nove, probojne produkte, usluge, procese i poslovne modele koji omogućuju pristup na nova tržišta, a natječaji su otvoreni od 7. studenog 2017. godine. Inovacijama se pospješuje ulazak na tržište pomoću financiranja u okviru otvorene i dostupne sheme koja podupire ideje ...
 • 28.10.2014 - Bespovratna sredstva za program Istraživački fond za ugljen i čelik
  Istraživački fond za ugljen i čelik bespovratnim sredstvima podupire inovativna istraživanja u sektoru ugljena i čelika. Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko- razvojne agencije.
 • 7.5.2014 - Bespovratna sredstva u sklopu LIFE programa
  Kroz Program LIFE 2014. – 2020. bespovratnim sredstvima se sufinanciraju pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).
 • 7.5.2014 - Bespovratna sredstva u sklopu OBZOR 2020
  U prosincu 2013. godine otvorili su se prvi natječaji u okviru programa Obzor 2020 I time je službemo počelo korištenje 80 milijardi eura bespovratnih sredstava namijenjenih za istraživanje i inovacije. Za prve dvije godine na raspolaganju je više od 15 milijardi eura, a sredstva su namijenjena kao potpora poticanju gospodarstva utemeljenog na znan...

Zadnji hrvatski natječaji

 • 5.10.2016 - HAMAG-BICRO zajmovi
  Kroz nove financijske proizvode („Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR.
 • 19.7.2016 - Zakon o poticanju ulaganja
  U nastavku pročitajte koje olakšice donosi Zakon o poticanju ulaganja.
 • 7.11.2017 - ESIF Krediti za rast i razvoj
  Dana 24. listopada 2017. – HBOR i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. potpisali su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“. Potpisivanjem ovog Sporazuma poduzetnicima je omogućen lakši pristup financiranju uz niske kamatne stope i bez redovnih na...
 • 27.11.2017 - Bespovratna sredstva u sklopu natječaja za poljoprivrednike
  Pripremili smo za vas aktualne natječaje i iznose bespovratnih sredstava za poljoprivrednike te izdvojili osnovne podatke.
 • 9.7.2018 - OTVOREN – bespovratna sredstva u sklopu natječaja WWW vaučeri za MSP-ove
  Cilj ovog natječaja je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem IKT-a.