Ciljevi komponenta natječaja

Istraživački fond za ugljen i čelik podupire inovativna istraživanja u sektoru ugljena i čelika.

Ciljevi istraživačkih projekata za Zajednicu Ugljen:

 • poboljšanje zdravlja i sigurnosti rudara,
 • rast konkurentnosti EU ugljena,
 • omogućavanje čišće industrije,
 • smanjenje ovisnosti o vanjskim izvorima energije.

Ciljevi istraživačkih projekata za Zajednicu Čelik:

 • razvoj novih postupaka obrade te tehnika dorade,
 • istraživanja za bolju upotrebljivost čelika,
 • očuvanje prirodnih izvora,
 • poboljšanje uvjeta rada.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko-razvojne agencije.

Prijaviti se mogu sljedeći projekti:

 • istraživačko-eksperimentalni projekti ili razvojni projekti za postizanje novih znanja,
 • pilot projekti za probno prenošenje teorijskih ili laboratorijskih rezultata u praksu,
 • demonstracijski projekti za uvođenje opreme na tržište,
 • projekti širenja znanja o mjerama.

Maksimalni intenzitet potpore

Visina subvencija je od 50 % za pilot projekte i projekte za predstavljanje, 60 % za istraživačke projekte do 100 % za prateće mjere.

 

Ukoliko vas zanima sudjelovanje, nazovite nas na 01 79 87 395ili nam pošaljite mail na info@tiko-pro.hr  te ćemo vam pomoći pronaći primjeren natječaj za vaš projekt i na EU razini.

 

AKTUALNE EDUKACIJE

Aktualni EU natječaji

 • 11.1.2018 - Bespovratna sredstva - Instrument za mala i srednje velika poduzeća (MSP)
  Instrument za MSP, koji se ostvaruje u okviru Obzora 2020, je program namijenjen isključivo mikro, malim i srednjim poduzećima. Uloga programa je s bespovratnim sredstvima poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visoki stupanj razvoja, rasti i internacionalizacije. Cilj programa je pružiti pomoć MSP kako bi premostili raskorak između istr...
 • 8.11.2017 - Bespovratna sredstva za Fast Track to Innovation 2018
  The Fast Track to Innovation je srednji dio EIC pilota koji cilja na radikalno nove, probojne produkte, usluge, procese i poslovne modele koji omogućuju pristup na nova tržišta, a natječaji su otvoreni od 7. studenog 2017. godine. Inovacijama se pospješuje ulazak na tržište pomoću financiranja u okviru otvorene i dostupne sheme koja podupire ideje ...
 • 28.10.2014 - Bespovratna sredstva za program Istraživački fond za ugljen i čelik
  Istraživački fond za ugljen i čelik bespovratnim sredstvima podupire inovativna istraživanja u sektoru ugljena i čelika. Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko- razvojne agencije.
 • 7.5.2014 - Bespovratna sredstva u sklopu LIFE programa
  Kroz Program LIFE 2014. – 2020. bespovratnim sredstvima se sufinanciraju pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).
 • 7.5.2014 - Bespovratna sredstva u sklopu OBZOR 2020
  U prosincu 2013. godine otvorili su se prvi natječaji u okviru programa Obzor 2020 I time je službemo počelo korištenje 80 milijardi eura bespovratnih sredstava namijenjenih za istraživanje i inovacije. Za prve dvije godine na raspolaganju je više od 15 milijardi eura, a sredstva su namijenjena kao potpora poticanju gospodarstva utemeljenog na znan...

Zadnji hrvatski natječaji