ESIF Krediti za rast i razvoj

Objavljeno: 7.11.2017
Rok za prijavu: n.p.
Iznos sredstava: 1.500.000.000 KN

Prihvatljivi prijavitelji

Mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci. Lista prihvatljivih područja djelatnosti ulaganja prema NKD-u:

 • C: Prerađivačka industrija
 • I: Turizam (Djelatnosti pružanja smještaja)
 • J: Informacije i komunikacije – svi podsektori
 • M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti – svi podsektori
 • N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – podsektor 79
 • Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – svi podsektori
 • R: Umjetnost, zabava i rekreacija – podsektori 90 i 93
 • S: Ostale uslužne djelatnosti – podsektori 95 i 96

Prihvatljivi troškovi 

 • Opravdana su ulaganja u materijalnu i nematrijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava.
 • Do 30% iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom.
 • Rok otplate: krediti se odobravaju na rok od 12 godina (uključujući poček od 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

Kreditni uvjeti

Iznos kredita je minimalno 100 tisuća eura i maksimalno 3 milijuna eura, tj. 10 milijuna eura za sektor turizma.

Krediti iz ovog financijskog instrumenta financirat će se 50 posto iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0 posto, a 50 posto iz izvora poslovnih banaka po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati poslovna banka. Ovakav način financiranja znači da će u konačnici kamatna stopa za poduzetnike biti upola niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava ESIF-a.

Dodana vrijednost „ESIF Kredita za rast i razvoj“ za poduzetnike bit će i oslobađanje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit i sklapanja ugovora o kreditu te redovnog korištenja kredita.

Banke:

 • Erste & Steiermärkische Bank d.d.,
 • Privredne banke Zagreb d.d. i
 • Zagrebačke banke d.d.

Krediti se odobravaju na rok od 12 godina (uključujući poček od 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

 

Kontaktirajte nas na info@tiko-pro.hr ili nas nazovite na 099 33 47 004. U nas se pouzda više od 300 hrvatskih, slovenskih i austrijskih poduzetnika, kojima smo osigurali već više od 150 milijuna HRK bespovratnih sredstava. Pridružite se im! :) 

 

Aktualni EU natječaji

 • 11.1.2018 - Bespovratna sredstva - Instrument za mala i srednje velika poduzeća (MSP)
  Instrument za MSP, koji se ostvaruje u okviru Obzora 2020, je program namijenjen isključivo mikro, malim i srednjim poduzećima. Uloga programa je s bespovratnim sredstvima poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visoki stupanj razvoja, rasti i internacionalizacije. Cilj programa je pružiti pomoć MSP kako bi premostili raskorak između istr...
 • 8.11.2017 - Bespovratna sredstva za Fast Track to Innovation 2018
  The Fast Track to Innovation je srednji dio EIC pilota koji cilja na radikalno nove, probojne produkte, usluge, procese i poslovne modele koji omogućuju pristup na nova tržišta, a natječaji su otvoreni od 7. studenog 2017. godine. Inovacijama se pospješuje ulazak na tržište pomoću financiranja u okviru otvorene i dostupne sheme koja podupire ideje ...
 • 28.10.2014 - Bespovratna sredstva za program Istraživački fond za ugljen i čelik
  Istraživački fond za ugljen i čelik bespovratnim sredstvima podupire inovativna istraživanja u sektoru ugljena i čelika. Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko- razvojne agencije.
 • 7.5.2014 - Bespovratna sredstva u sklopu LIFE programa
  Kroz Program LIFE 2014. – 2020. bespovratnim sredstvima se sufinanciraju pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).
 • 7.5.2014 - Bespovratna sredstva u sklopu OBZOR 2020
  U prosincu 2013. godine otvorili su se prvi natječaji u okviru programa Obzor 2020 I time je službemo počelo korištenje 80 milijardi eura bespovratnih sredstava namijenjenih za istraživanje i inovacije. Za prve dvije godine na raspolaganju je više od 15 milijardi eura, a sredstva su namijenjena kao potpora poticanju gospodarstva utemeljenog na znan...

Zadnji hrvatski natječaji

 • 5.10.2016 - HAMAG-BICRO zajmovi
  Kroz nove financijske proizvode („Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR.
 • 19.7.2016 - Zakon o poticanju ulaganja
  U nastavku pročitajte koje olakšice donosi Zakon o poticanju ulaganja.
 • 7.11.2017 - ESIF Krediti za rast i razvoj
  Dana 24. listopada 2017. – HBOR i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. potpisali su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“. Potpisivanjem ovog Sporazuma poduzetnicima je omogućen lakši pristup financiranju uz niske kamatne stope i bez redovnih na...
 • 27.11.2017 - Bespovratna sredstva u sklopu natječaja za poljoprivrednike
  Pripremili smo za vas aktualne natječaje i iznose bespovratnih sredstava za poljoprivrednike te izdvojili osnovne podatke.
 • 9.7.2018 - OTVOREN – bespovratna sredstva u sklopu natječaja WWW vaučeri za MSP-ove
  Cilj ovog natječaja je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem IKT-a.