Europski natječaji

Aktualni europski natječaji

PAGE NAME
7 Lis 2020

Bespovratna sredstva - Instrument za mala i srednje velika poduzeća (MSP) - faza 2

Objavljeno:
11.1.2018
Rok za prijavu:
10.10.2018, 9.1.2019, 3.4.2019, 5.6.2019, 9.10.2019, 8.1.2020, 18.3.2020, 19.5.2020, 7.10.2020
Visina sufinanciranja:
70% odnosno 0,5 – 2,5 milijuna eura

Cilj natječaja

Na Fazu 2 se možete prijaviti ukoliko ste zaključili u Fazi 1 ili smatrate da je vaš projekt dovoljno razrađen da se odmah prijavi na Fazu 2.

Prihvatljivi prijavitelji

mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prihvatljivi troškovi

  • procjena rizika,
  • istraživanje tržišta,
  • uključivanje korisnika,
  • analiza zakonskih ograničenja i standarda,
  • upravljanje intelektualnim vlasništvom,
  • traženje partnera, ocjena izvedivosti.

Cilj natječaja

0% odnosno 0,5 – 2,5 milijuna eura

Izabrani projekti u Fazi 2 moći će iskoristiti 12-dnevnu besplatnu suradnju konzultanata iz područja koje sami odaberu (širenje poslovanja, razvoj ideja, prodaja, itd..).

Prijavitelji u Fazi 2 moći će svoje ideje/inovacije predstaviti stručnoj komisiji na t.i. pitch-u, s namjenom poticanja inovativnih pristupa.

Evaulacija postupka u Fazi 2:

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.