Europski natječaji

Aktualni europski natječaji

PAGE NAME
27 Lis 2020

Bespovratna sredstva za Fast Track to Innovation 2018

Objavljeno:
7.11.2017
Rok za prijavu:
23.10.2018, 21.2.2019, 23.5.2019, 22.10.2019, 19.2.2020, 9.6.2020, 27.10.2020
Visina sufinanciranja:
do 70% za profitne organizacije

Cilj natječaja

Inovacijama se pospješuje ulazak na tržište pomoću financiranja u okviru otvorene i dostupne sheme koja podupire ideje konzorcija inovatora svih tipova i veličina iz cijele Europe.

 FTI je mjera s bottom-up pristupom unutar programa Horizon 2020 koji potiče inovativne, tržišne aktivnosti koje su dostupne svim sudionicima. Cilj FTI-a je smanjiti protek vremena od nastanka ideje do tržišta i povećati udio industrije (=pojedinačnih profitnih organizacija) u Obzoru 2020 malih i srednje velikih poduzeća te prvim ulagateljima u industriji. Nadalje, cilj je poticanje transdiscipliniranih i među-sektorskih pristupa. Sve vrste inovativnih aktera mogu sudjelovati kod razvoja inovacija koje se bave društvenim potrebama ili područjima unutar „Vodeći u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama“, a istodobno stvaraju predviđene poslovne mogućnosti. Stoga, FTI projekti moraju biti usmjereni na tvrtke i jasno pokazivati na realan potencijal za brzi ulazak na tržište i marketing inovacije. Tehnološki razvoj od TRL 6 do TRL 8 predviđen je tijekom FTI projekta.

CILJ: poduprijeti projekte koji razvijaju inovacije od demonstracijske faze do ulaska na tržište

Prihvatljivi prijavitelji

Projektne prijedloge moraju predložiti konzorciji:

  1. 3 – 5 pravnih osoba
  2. zastupane moraju biti najamnje 3 različite države EU ili pridružene države programa Horizon 2020
  3. najmanje 60% projektnog proračuna mora biti namijenjeno industrijskim partnerima ili konzorcij mora biti organiziran na slijedeći način: najmanje 2 industrijska partnera u konzorciju s tri partnera ili tri industrijska partnera u konzorciju s pet partnera

TRAJANJE PROJEKTA: do 36 mjeseci

Prihvatljivi troškovi

  • testiranje,
  • opsežnije testiranje,
  • validiranje sustava u stvarnim uvjetima rada,
  • validiranje poslovnih modela,
  • prednormativno istraživanje,
  • definiranje standardnih okruženja.

Cilj natječaja

  • do 70% za profitne organizacije

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.