Instrument za mala i srednja poduzeća (SME - MSP)

Instrument za mala i srednja poduzeća koji se provodi u okviru programa Obzor 2020. Program je izričito namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima  i podupire sve inovativne projekte koji pokazuju visok stupanj razvoja, rasta i internacionalizacije. Cilj programa za MSP je prije svega premostiti jaz između razvoja i istraživanja te komercijalizacije inovacija.

Visina projekata: 1-3 milijuna eura.

Visina subvencije: 70%

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednje velika poduzeća

Cjelokupni indikativni budžet (milijun eura):

 • 2018 - 479.74 EUR
 • 2019 - 552.26 EUR
 • 2020 - 600.99 EUR

Prijava na natječaj se provodi u tri faze (moguća je po 1 prijava samo na pojedinu fazu).

1. Faza

U prvoj fazi projekta se na deset stranica predstavi projekt. Ukoliko se komisiji vaša ideja čini inovativnom, s visokim potencijalom rasta pozvati će vas da napravite studiju izvodljivosti za što možete dobiti do 50.000 eura.

Visina subvencije: 70% / maksimalno do 50.000 €

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Rezultat: poslovni plan

Na drugu fazu projekta možete se prijaviti po završenoj prvoj fazi ili ukoliko ste već sami izradili poslovni plan.

2. Faza

U drugoj fazi projekta opravdane aktivnosti su testiranje, izrada prototipa, pilot projekata, izrada finalnog proizvoda, analiza tržišta te ostale aktivnosti koje će omogućiti da vaša  inovacija (proizvod, proces, usluga i sl.) dospe u fazu zrelosti za tržište. U slučaju da je potrebno dodatno istraživanje ono je također opravdano i u ovoj fazi.

Visina subvencije: 70% odnosno između 0,5 do 2,5 milijuna eura

Trajanje projekta: od 12 do 24 mjeseci

Rezultat: razvijen i dovršen proizvod, spreman za tržište

Rokovi za predaju 

Faza 1

Faza 2

 • 08.02.2018
 • 03.05.2018
 • 05.09.2018
 • 07.11.2018
 • 13.02.2019
 • 07.05.2019
 • 05.09.2019
 • 06.11.2019
 • 12.02.2020
 • 06.05.2020
 • 02.09.2020
 • 04.11.2020
 • 10.01.2018.
 • 14.03.2018
 • 23.05.2018
 • 10.10.2018
 • 09.01.2019
 • 03.04.2019
 • 05.06.2019
 • 09.10.2019
 • 08.01.2020
 • 18.03.2020
 • 19.05.2020
 • 07.10.2020

3. Faza

Treća faza prijave obuhvaća potporu pri promociji i komercijalizaciji proizvoda na tržištu. U ovoj fazi nema neposrednog sufinanciranja, već se podrška očituje u lakšem pristupu javnom i privatnom rizičnom kapitalu. U sklopu programa za MSP stručnjaci vam nude i mentorstvo te povezivanje na nacionalnoj i globalnoj razini.

Prioritetne teme natječaja

1. Poticanje istraživačkih projekata s područja sigurnosti

 • borba protiv kriminala, ilegalne trgovine i terorizma, uključujući i razumijevanje i rješavanje terorističkih ideja i uvjerenja,
 • zaštita i poboljšanje otpornosti kritične infrastrukture, nabavnih lanaca i prijevoza,
 • poboljšanje zaštite na državnim granicama,
 • poboljšanje kibernetičke sigurnosti,
 • povećanje otpornosti Europe na krize i nesreće,
 • osiguranje privatnosti i slobode na internetu i jačanje društvenog pravnog i etičkog razumijevanja na svim područjima sigurnosti, rizika i upravljanja,
 • jačanje standardizacije i interoperabilnosti sistema, uključujući i hitne slučajeve,
 • podupiranje vanjske sigurnosne politike Europske unije, uključujući sprječavanje konflikata i uspostavljanje mira.

2. Novi poslovni modeli za uključujuće i inovativno društvo

Jedan od ključnih izazova je nadahnuti poduzeća za upotrebu javne platforme preko koje bi generirali veću vrijednost od trenutnih poslovnih modela koji ne omogućavaju dobro sudjelovanje s vladom. Traže se rješenja za nove načine proizvodnje, obuke, učenja, novi načini upotrebe kulturne baštine, novi načini kreiranja inovativnih javnih usluga uz pomoć otvorenih podataka. Sa ovom temom Europska unija želi omogućiti razvoj MSP-ova u tradicionalnim i novim sektorima, sudjelovanje gospodarstva i kreativnog sektora, kulturne baštine i socijalne ekonomije i sudjelovanje u javnim službama.

3. Klima, okoliš, učinkovita upotreba materijala i sirovina

Ova mjera namijenjena je svim vrstama ekoloških inovacija s područja klimatskih utjecaja, okoliša, učinkovite upotrebe materijala i sirovina. Velika će pažnja biti usmjerena na kružno gospodarstvo koje temelji na prirodnim rješenjima, klimatskim uslugama, održivoj opskrbi sa sirovinama i vodom. Europska unija će poduprijeti sve ideje, proizvode, usluge i poslovne modele koji će pokrivati više sektora.

4. Inovacija na području transporta i pametna gradska mobilnosti

Traže se novosti koje su potrebne za održivu i pametniju mobilnost, bolju pristupačnost i logistiku za poduzeća i fizičke osobe. Poduprijeti će se razvoj novih usluga, proizvoda, procesa, tehnologija, sistema i njihovih kombinacija koji će doprinijeti prema dosezanju ciljeva europskog prometa i mobilnosti (Bijela knjiga o jedinstvenom europskom prometnom području (White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area).

5. Inovacijski potencijal malih i srednje velikih poduzeća na području energetske učinkovitosti i niske upotrebe ugljika

Traže se projekti s područja:

 • povećanja utroška energije i smanjenja ugljičnog otiska  sa održivom i pametnom upotrebom (energetska učinkovitost proizvoda i usluga, „pametni gradovi“),
 • niskih troškovi, električne energija s manje emisija (obnovljivi izvori energije, pridobivanje i skladištenje ugljika za ponovnu upotrebu),
 • alternativnih goriva i mobilnih izvora energije,
 • jedinstvene, pametne elektromagnetske mreže,
 • novih znanja i tehnologija na području energetske učinkovitosti,
 • donošenja novih odluka i uključivanje javnosti.

6. Potpora MSP-ovima kod razvoja uvođenja i replikacije tržišta za inovativna rješenja za oceane

MSP poduzeća važan su dio morske biotehnologije, ribarstva, ribogojstva (uključujući i proizvodnju i preradu hrane). Traže se inovativni projekti s područja pomorstva i ribarstva.

7. Poticanje inovacijskog potencijala MSP-ova za održivu i konkurentsku poljoprivredu, šumarstvo, bio proizvode

Posebna pažnja biti će usmjerena u:

 • pospješivanje inovacija u upravljanju pesticida (Integrated Pest),
 • eko-inovativnu proizvodnju i preradu hrane,
 • smanjivanje gubitka hrane i otpada na farmama i u nabavnom lancu,
 • kreiranje dodane vrijednosti iz otpada na farmama i u nabavnom lancu.

8. Pospješivanje IKT rješenja za zdravlje i ugodno starenje

Mjera je zanimljiva i za mlada poduzeća koja će sa svojim rješenjem uzdrmati konkurenciju na tržištu. Prednost će imati otvoreno-kodna rješenja.

9. Potpora inovativnim MSP-ovima u biotehnologiji

Izazov uključuje:

 • stanične tehnologije u medicinskim aplikacijama:
  • proizvodnja stanica, njihova sahrana i prijevoz. Identifikacija, sortiranje stanica i dostava, slikanje, praćenje procesa i nadzor kvalitete. Genski inženjering i uređivanje gena, proizvodnja terapeutskih biomolekula,
  • medicinske aplikacije mobilnih tehnologija uključujući diagnostiku i biosenzore, gensku terapiju, tkivni inženiring, bio-umjetne organe, hematologiju, imuno terapiju, proizvodnju cjepiva i antitijela, sintetička biologija, toksikologija, modeliranje razvoja procesa obolenja.
 • klinička istraživanja za potvrđivanje biomarkera i/ili dijagnostičkih medicinskih alata – posebna pažnja pridavati će se brzom prijelazu u kliničku praksu.

10. Svemirsko istraživanje i razvoj

Traže se projekti s područja upotrebe tehnologije za svemir, posebice oni vezani uz programe Galileo i Kopernik.

11. Potpora poduzećima s područja biotehnologije za rješavanje postojećeg jaza između laboratorija i tržišta

U ovom sektoru vidljiv je veliki jaz između ranog razvoja i pristupa intenzivnog istraživanja prema tržištu. Upravo zbog toga želi Europska unija poduprijeti takva poduzeća i pobijediti tako zvanu „dolinu smrti“. Poduzeća koja rade na području industrijske biotehnologije i projekti koji uključuju upotrebu sistema i/ili sintezne biologije su posebice dobrodošli za prijavu na ovaj natječaj.

12. Pospješivanje razvoja na području nanotehnologija naprednih materijala, naprednih proizvodnih i prerađivačkih tehnologija

Rezultati istraživanja moraju doći do industrije i omogućiti upotrebo dosad neiskorištenog potencijala nanotehnologije, naprednih materijala i naprednih proizvodnih i prerađivačkih tehnologija.

13. Open Disruptive Innovation Scheme

Naglasak će biti na poduzećima koja predlažu „disruptivna“ IKT rješenja za kreiranje novih tržišta. Mjera je zanimljiva za mlada i inovativna poduzeća. 

 

Ukoliko vas zanima sudjelovanje, nazovite nas na 01 79 87 395 ili nam pošaljite mail na info@tiko-pro.hr  te ćemo vam pomoći pronaći primjeren natječaj za vaš projekt i na EU razini. 

AKTUALNE EDUKACIJE

Aktualni EU natječaji

 • 28.10.2014 - Istraživački fond za ugljen i čelik
  Istraživački fond za ugljen i čelik podupire inovativna istraživanja u sektora ugljena i čelika. Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko- razvojne agencije.
 • 7.5.2014 - LIFE
  Kroz Program LIFE 2014. – 2020. sufinanciraju se pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).
 • 10.11.2017 - INSTRUMENT ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA (MSP)
  Instrument za MSP, koji se provodi u okviru Obzora 2020, počeo se provoditi pvrog ožujka 2014. g. Radi se o programu izričito namijenjenom mikro, malim i srednjim poduzećima, a namjena mu je poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visok stupanj razvoja, rasta i internacionalizacije. Cilj programa za MSP je prije svega pomoći poduzećima pr...
 • 7.5.2014 - OBZOR 2020
  U prosincu 2013. godine otvorili su se prvi natječaji u okviru programa Obzor 2020 I time je službemo počelo korištenje 80 milijardi eura sredstava namijenjenih za istraživanje i inovacije. Za prve dvije godine na raspolaganju je više od 15 milijardi eura, a sredstva su namijenjena kao potpora poticanju gospodarstva utemeljenog na znanju i rješavan...

Zadnji hrvatski natječaji

 • 5.10.2016 - HAMAG-BICRO zajmovi
  Kroz nove financijske proizvode („Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR.
 • 19.7.2016 - Zakon o poticanju ulaganja
  U nastavku pročitajte koje olakšice donosi Zakon o poticanju ulaganja.
 • 7.11.2017 - ESIF Krediti za rast i razvoj
  Dana 24. listopada 2017. – HBOR i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. potpisali su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“. Potpisivanjem ovog Sporazuma poduzetnicima je omogućen lakši pristup financiranju uz niske kamatne stope i bez redovnih na...
 • 4.5.2016 - Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
  Cilj ovog poziva je poticanje aktivnosti istraživanja i razvoja putem potpora za istraživačke projekte i regionalnih potpora za ulaganje.
 • 10.10.2017 - Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama
  Povećanje učinkovitosti proizvodnje i smanjenje udjela fosilnih goriva u ukupnoj potrošnji energije.