Hrvatski natječaji

Svi pozivi
Nevladine organizacije i općine
Farme
Poduzeća

9.1.2017 - NAJAVA - Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Poticati će se suradnja između znanstvenih organizacija i poslovnog sektora kroz projekte istraživanja, razvoja i inovacija....

9.1.2017 - NAJAVA - Kompetentnost i razvoj

Natječajem će se potaknuti ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje će rezultirati u povećanju zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima....

9.1.2017 - NAJAVA - Podrška razvoju MSP u turizmu

Natječajem će se poticati ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu s ciljem produljenja turističke sezone....

9.1.2017 - NAJAVA - Podrška poduzećima u zadovoljavanju norma

Cilj natječaja je potaknuti upotrebu normi za povećanje povjerenja kupaca i izvoza. ...

9.1.2017 - NAJAVA - Podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete

Natječajem će se potaknuti ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja, stjecanje prava upotrebe znakova kvalitete....

9.1.2017 - NAJAVA - Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a

Natječajem će se potaknuti primjena IKT-a u poslovnim procesima MSP-ova....

9.1.2017 - NAJAVA - Inovacije novoosnovanih MSP

Natječajem će se podržati inovativna novoosnovana mala i srednja poduzeća (ne starija od 36 mjeseci)....

9.1.2017 - NAJAVA - Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama

Povećanje učinkovitosti proizvodnje i smanjenje udjela fosilnih goriva u ukupnoj potrošnji energije....

9.1.2017 - NAJAVA - Povećanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru

Prihvatljivi prijavitelji su poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu....

9.1.2017 - NAJAVA - Provedba shema za razvoj poduzetništva

Natječajem će se potaknuti stvaranje novih poduzeća i rast postojećih poduzeća. ...

 

Saznajte više - Kontaktirajte nas na info@tiko-pro.hr 

AKTUALNE EDUKACIJE

Aktualni EU natječaji

 • 28.10.2014 - Istraživački fond za ugljen i čelik
  Istraživački fond za ugljen i čelik podupire inovativna istraživanja u sektora ugljena i čelika. Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko- razvojne agencije.
 • 7.5.2014 - LIFE
  Kroz Program LIFE 2014. – 2020. sufinanciraju se pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).
 • 7.5.2014 - INSTRUMENT ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA (MSP)
  Instrument za MSP, koji se provodi u okviru Obzora 2020, počeo se provoditi pvrog ožujka 2014. g. Radi se o programu izričito namijenjenom mikro, malim i srednjim poduzećima, a namjena mu je poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visok stupanj razvoja, rasta i internacionalizacije. Cilj programa za MSP je prije svega pomoći poduzećima pr...
 • 7.5.2014 - OBZOR 2020
  U prosincu 2013. godine otvorili su se prvi natječaji u okviru programa Obzor 2020 I time je službemo počelo korištenje 80 milijardi eura sredstava namijenjenih za istraživanje i inovacije. Za prve dvije godine na raspolaganju je više od 15 milijardi eura, a sredstva su namijenjena kao potpora poticanju gospodarstva utemeljenog na znanju i rješavan...

Zadnji hrvatski natječaji