Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

NAJAVA - Bespovratna sredstva za Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a

Objavljeno:
27.9.2018
Rok za prijavu:
nije definiran
Visina sufinanciranja:
do 80%

Predmet natječaja

Namjena natječaja: potaknuti primjenu IKT rješenja u poslovnim procesima MSP-ova.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji: mala i srednja poduzeća (do 250 zaposlenih).

Prihvatljivi troškovi

  • izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje,
  • implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Prihvatljivost troškova: 

  • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, AFC, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…), 
  • troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana),  troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (do godine dana od dana uvođenja usluge), 
  • troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti,
  • izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.), 
  • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta,
  • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK, 
  • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK, 
  • troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti. 

Troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga prihvatljivi su od 9. srpnja 2018. godine.

Intenzitet potpore

Iznos sredstava: 200.000.000 KN

Visina sufinanciranja: 

•  najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS,

•  najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS,

•  najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS,

•  najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS.

U modalitetu privremenog Poziva, nakon što su svi projektni prijedlozi ocijenjeni, Odbor priprema popis (prioritetnu rang-listu) projektnih prijedloga u kojoj će biti naveden poredak projektnih prijedloga ovisno o rezultatu provedenog ocjenjivanja i unutar raspoložive financijske alokacije, kao i rezervnu listu.

Indikativni datum otvaranja natječaja: 15.10.2018. 

 

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.