Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

OTVOREN NATJEČAJ - Bespovratna sredstva za natječaj Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - Faza 2

Objavljeno:
27.1.2020
Rok za prijavu:
29.6.2020
Visina sufinanciranja:
770.000.000 KN

Predmet natječaja

Cilj ovog Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj. 

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja Strategije pametne specijalizacije RH kroz:

 •  potpore za projekte istraživanja i razvoja
 • regionalne potpore za ulaganje

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. Prihvatljivo je i partnerstvo.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

 • 1)      industrijsko istraživanje,
 • 2)      eksperimentalni razvoj,
 • 3)      studije izvedivosti. 

Intenzitet potpore

1. Potpore za projekte istraživanja i razvoja u okviru ovog Poziva bit će dodijeljene poduzetnicima u svrhu provođenja vlastitih (in-house), ugovornih ili kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata usmjerenih na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga.

Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

 • 1)      industrijsko istraživanje;
 • 2)      eksperimentalni razvoj;
 • 3)      studija izvedivosti.

Intenzitet potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

 • 1)      50 % prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
 • 2)      25 % prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
 • 3)      50 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti. 
2. Regionalne potpore za ulaganje

Potpore se mogu dodijeliti poduzetnicima za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se koristi u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta. 

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade od 24. travnja 2014. godine. Intenzitet regionalne potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

 • a)      45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
 • b)      35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;
 • c)      25% prihvatljivih troškova za velika poduzeća.

Prvi rok za predaju projektnih prijedloga: 14.2.2020. u 11:00 sati.

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.