Ciljevi komponenta natječaja

Istraživački fond za ugljen i čelik podupire inovativna istraživanja u sektora ugljena i čelika.

Ciljevi istraživačkih projekata za Zajednicu Ugljen:

 • poboljšanje zdravlja i sigurnosti rudara,
 • rast konkurentnosti EU ugljena,
 • omogućavanje čišće industrije,
 • smanjenje ovisnosti o vanjskim izvorima energije.

Ciljevi istraživačkih projekata za Zajednicu Čelik:

 • razvoj novih postupaka obrade te tehnika dorade,
 • istraživanja za bolju upotrebljivost čelika,
 • očuvanje prirodnih izvora,
 • poboljšanje uvjeta rada.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko-razvojne agencije.

Prijaviti se mogu sljedeći projekti:

 • istraživačko-eksperimentalni projekti ili razvojni projekti za postizanje novih znanja,
 • pilot projekti za probno prenošenje teorijskih ili laboratorijskih rezultata u praksu,
 • demonstracijski projekti za uvođenje opreme na tržište,
 • projekti širenja znanja o mjerama.

Maksimalni intenzitet potpore

Visina subvencija je od 50 % za pilot projekte i projekte za predstavljanje, 60 % za istraživačke projekte do 100 % za prateće mjere.

 

Ukoliko vas zanima sudjelovanje, nazovite nas na 01 79 87 395ili nam pošaljite mail na info@tiko-pro.hr  te ćemo vam pomoći pronaći primjeren natječaj za vaš projekt i na EU razini.

 

AKTUALNE EDUKACIJE

Aktualni EU natječaji

 • 28.10.2014 - Istraživački fond za ugljen i čelik
  Istraživački fond za ugljen i čelik podupire inovativna istraživanja u sektora ugljena i čelika. Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko- razvojne agencije.
 • 7.5.2014 - LIFE
  Kroz Program LIFE 2014. – 2020. sufinanciraju se pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).
 • 10.11.2017 - INSTRUMENT ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA (MSP)
  Instrument za MSP, koji se provodi u okviru Obzora 2020, počeo se provoditi pvrog ožujka 2014. g. Radi se o programu izričito namijenjenom mikro, malim i srednjim poduzećima, a namjena mu je poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visok stupanj razvoja, rasta i internacionalizacije. Cilj programa za MSP je prije svega pomoći poduzećima pr...
 • 7.5.2014 - OBZOR 2020
  U prosincu 2013. godine otvorili su se prvi natječaji u okviru programa Obzor 2020 I time je službemo počelo korištenje 80 milijardi eura sredstava namijenjenih za istraživanje i inovacije. Za prve dvije godine na raspolaganju je više od 15 milijardi eura, a sredstva su namijenjena kao potpora poticanju gospodarstva utemeljenog na znanju i rješavan...

Zadnji hrvatski natječaji

 • 5.10.2016 - HAMAG-BICRO zajmovi
  Kroz nove financijske proizvode („Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR.
 • 19.7.2016 - Zakon o poticanju ulaganja
  U nastavku pročitajte koje olakšice donosi Zakon o poticanju ulaganja.
 • 7.11.2017 - ESIF Krediti za rast i razvoj
  Dana 24. listopada 2017. – HBOR i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. potpisali su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“. Potpisivanjem ovog Sporazuma poduzetnicima je omogućen lakši pristup financiranju uz niske kamatne stope i bez redovnih na...
 • 4.5.2016 - Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
  Cilj ovog poziva je poticanje aktivnosti istraživanja i razvoja putem potpora za istraživačke projekte i regionalnih potpora za ulaganje.
 • 10.10.2017 - Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama
  Povećanje učinkovitosti proizvodnje i smanjenje udjela fosilnih goriva u ukupnoj potrošnji energije.