Novosti

Novosti i događaji iz svijeta EU fondova

PAGE NAME
Jamstveni programi HAMAG-BICRO
06. srpnja 2015 Novosti

Jamstveni programi HAMAG-BICRO

Jamstva HAMAG-BICRO za poduzetnike, poljoprivrednike te energetsku obnovu zgrada javnog sektora

Opći uvjeti za podnošenje prijava 

Opći uvjeti za podnošenje prijava su subjekti malog gospodarstva koji:

 • su registrirani u RH,
 • su u privatnom vlasništvu više od 50 %,
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednih 6 mjeseci,
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi (osim za mjeru B - Mikrokreditiranje),
 • imaju zatvorenu financijsku konstrukciju,
 • nisu u financijskim poteškoćama, 
 • imaju ekonomski opravdano ulaganje.

Jamstveni programi

 • EU početnik i Rastimo zajedno

 

EU početnik

Rastimo zajedno

Opis

Jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji posluju 24 mjeseca, ciljna grupa su i žene poduzetnice.

Jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju dulje od 24 mjeseca, ciljna grupa su i žene poduzetnice.

Najviši i najniži postotak jamstva

Najniži postotak jamstva iznosi 10 % od glavnice kredita, najviši je propisan svakom mjerom posebno (ne vrijedi za mjeru E).

MJERA A: INVESTICIJE

Jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30 % od iznosa kredita.

A1: proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH

najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 KN

najviši iznos jamstva do 18.000.000,00 KN

A2: ostale djelatnosti

najviši iznos jamstva do 3.000.000,00 KN

najviši iznos jamstva do 7.500.000,00 KN

MJERA B: OBRTNA SREDSTVA

B1

najviši iznos jamstva do 1.000.000,00 KN

najviši iznos jamstva do 4.000.000,00 KN

B2

za mikrokreditiranje (najviši iznos jamstva do 160.000,00 KN)

za refinanciranje (najviši iznos jamstva do 2.500.000,00 KN)

B3

 

za mikrokreditiranje  (najviši iznos jamstva do 160.000,00 KN)

MJERA C: INOVACIJE

najviši iznos jamstva do 5.000.000,00 KN

najviši iznos jamstva do 7.000.000,00 KN

MJERA D: LEASING

Ovom mjerom podržava se isključivo financijski leasing.

D1

najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 KN

najviši iznos jamstva do 18.000.000,00 KN

D2

najviši iznos jamstva do 3.000.000,00 KN

najviši iznos jamstva do 7.500.000,00 KN

MJERA E: ČINIDBENA SREDSTVA

Za ozbiljnost ponude

 

najviši iznos jamstva do 3.500.000,00 KN (max. do 5 % ukupno ugovorene vrijednosti projekta)

Za povrat avansa

 

najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 KN (max. do 20 % ukupno ugovorene vrijednosti projekta)

Za dobro izvršenje ugovorenog posla

 

najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 KN (max. do 10 % ukupno ugovorene vrijednosti projekta)

Za kvalitetu izvedenih radova

 

najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 KN (max. do 10 % ukupno ugovorene vrijednosti projekta)

 

 • Poljoprivrednici

Ciljna grupa su subjekti malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede i ribarstva, odnosno povećanje produktivnosti poljoprivredne proizvodnje, povećanje zasađenih poljoprivrednih površina ili ulažu u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda EU u okviru IPARD programa. Radi se o jamstvim za kredite odobrene u financiranje ulaganja u dugotrajnu imovinu te u kratkotrajnu imovinu. Najviši iznos jamstva je u visini 50 % glavnice kredita, najviše do 1.750.000,00 HRK, odnosno najviše do 10.000.000,00 KN za IPARD. Najniži postotak jamstva je 10 %. 

 • Energetska obnova zgrada javnog sektora

Jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji su kao pružatelji energetske usluge ugovorili Ugovor o energetskom učinku. Majstva mogu koristiti i novoosnovani subjekti malog gospodarstva (društva posebne namjene) koji su osnovani s namjenom provođenja projekata energetske obnove zgrada, uz izjave osnivača da to društvo neće obavljati druge poslove. Najviši iznos jamstva je do 15.000.000,00 KN, najviši postotak jamstva iznosi 80 % glavnice kredita, najniži 10 % glavnice kredita.

Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo

 • kockarnice, kladionice i sl.,
 • ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,
 • djelatnost trgovine, osim ukoliko je proizvod izrađen temeljem vlastitog ili stečenog znanja i iskustva (know-how),
 • kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje objekta,
 • izgradnja/kupnja stambenih prostora,
 • izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi prodaje,
 • izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti,
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba,
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima,
 • mostne kredite, okvirne kredite po poslovnim računima, te okvire za garancije, kredite i sl.,
 • refinanciranje kreditnih obveza kod istog kreditora,
 • ostale djelatnosti sukladno Pravilniku o izdavanju jamstava HAMAG-BICRO-a.

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.