Kreditom do konkurentnosti

Objavljeno: 11.1.2016
Rok za prijavu: do iskorištenja sredstava

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o. te profitne organizacije koje ulažu na područje županije odnosno Grada Zagreba neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.

 • Grad Zagreb
 • Zagrebačka županija
 • Krapinsko-zagorska županija
 • Karlovačka županija
 • Varaždinska županija
 • Koprivničko-križevačka županija
 • Ličko-senjska županija
 • Virovitičko-podravska županija
 • Požeško-slavonska županija
 • Brodsko-posavska županija
 • Zadarska županija
 • Osječko-baranjska županija
 • Šibensko-kninska županija
 • Vukovarsko-srijemska županija
 • Splitsko-dalmatinska županija
 • Dubrovačko neretvanska županija
 • Međimurska županija

 

Opravdano područje: 

Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na Poduzetnički kredit ima Korisnik kredita koji koristi Poduzetnički kredit za financiranje projekta prema izvatku iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti koji je u prilogu i sastavni je dio programa i Ugovora. Prednost pri dodjeli subvencija imaju projekti iz proizvodne djelatnosti, projekti od značaja za gospodarski razvoj Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta.

Krediti se prema ovom natječaju ne odobravaju za refinanciranje postojećih kredita, odnosno zatvaranje postojećih obveza prema bankama ili drugim kreditnim/financijskim institucijama.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su: 

 • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni),
 • kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme,
 • obrtna sredstva do 20 % (za projekt iz uslužne djelatnosti) i do 30 % (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita)

Visina kredita i kamatne stope

Najniži iznos kredita je 100.000,00 HRK, a najviši 5.000.000,00 HRK. Visina jamstva je do 1:1,5 visine odabranog kredita.

Nominalna kamatna stopa iznosi do najviše 7 % u trenutku potpisa Ugovora. Subvencioniraju ju:

 • Ministarstvo poduzetništva i obrta s 2 % poena za projekte proizvodne djelatnosti i s 1 % poenom za projekte uslužne djelatnosti,
 • Županija odnosno Grad s 2 % poena za projekte iz proizvodne djelatnosti i s 1 % poenom za projekte iz uslužne djelatnosti,
 • Pojedine jedinice lokalne samouprave osigurale su dodatnu subvenciju kamata.

Rok otplate kredita je do 10 godina za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata i do 7 godina za kupnju nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme.

 

Kontaktirajte nas na 01 798 73 95 ili na info@tiko-pro.hr.  

AKTUALNE EDUKACIJE

Bespovratna sredstva na obzoru!

Naši renomirani konzultanti će vam pomoći u definiranju prikladnosti projekta za prijavu na natječaje, a popričati ćemo i o post-projektnih aktivnostima te uklapanju bespovratnih sredstava u tekuće poslovanje poduzeća.

Aktualni EU natječaji

 • 28.10.2014 - Istraživački fond za ugljen i čelik
  Istraživački fond za ugljen i čelik podupire inovativna istraživanja u sektora ugljena i čelika. Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko- razvojne agencije.
 • 7.5.2014 - LIFE
  Kroz Program LIFE 2014. – 2020. sufinanciraju se pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).
 • 7.5.2014 - INSTRUMENT ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA (MSP)
  Instrument za MSP, koji se provodi u okviru Obzora 2020, počeo se provoditi pvrog ožujka 2014. g. Radi se o programu izričito namijenjenom mikro, malim i srednjim poduzećima, a namjena mu je poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visok stupanj razvoja, rasta i internacionalizacije. Cilj programa za MSP je prije svega pomoći poduzećima pr...
 • 7.5.2014 - OBZOR 2020
  U prosincu 2013. godine otvorili su se prvi natječaji u okviru programa Obzor 2020 I time je službemo počelo korištenje 80 milijardi eura sredstava namijenjenih za istraživanje i inovacije. Za prve dvije godine na raspolaganju je više od 15 milijardi eura, a sredstva su namijenjena kao potpora poticanju gospodarstva utemeljenog na znanju i rješavan...

Zadnji hrvatski natječaji

 • 5.10.2016 - HAMAG-BICRO zajmovi
  Kroz nove financijske proizvode („Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR.
 • 19.7.2016 - Zakon o poticanju ulaganja
  U nastavku pročitajte koje olakšice donosi Zakon o poticanju ulaganja.
 • 1.3.2016 - NAJAVA - Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  Bespovratna sredstva za turizam i druge djelatnosti kao prerada poljoprivrednih proizvoda, prodaja vlastite poljoprivredne proizvodnje, umjetnički i tradicionalni obrti, razne usluge u ruralnom prostoru
 • 19.1.2016 - NAJAVA – Program dodjele državne potpore za razvoj Centara kompetencija
  Državne potpore temeljem ovog Programa bit će dodijeljene za razvoj Centara kompetencija i povezanih projekata istraživanja, razvoja i inovacija čime se povećavaju aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru.
 • 11.1.2016 - Kreditom do konkurentnosti
  Krediti povoljnih kamatnih stopa subvencioniranih sa strane Ministarstva poduetništva i obrta, Zagrebačke županije i jedinica lokalnih samouprava.