Novosti

Novosti i događaji iz svijeta EU fondova

PAGE NAME
Nacrt natječaja Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a
07. studenog 2017 Novosti

Nacrt natječaja Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a

Nakon natječaja Kompetentnost i razvoj kojim su u 2016. i 2017. godini dodijeljena bespovratna sredstva čak 111 poduzećima, u 2018. godini dolazi novi natječaj za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu malih i srednjih poduzeća. Donosimo vam prve informacije o nadolazećem natječaju.

Indikativni podaci

 • INDIKATIVNO RAZDOBLJE PRIJAVA04. ožujak - 29. lipanj 2018.
 • IZNOS SREDSTAVA200.000.000,00 HRK
 • IZNOS NAJNIŽE POTPORE500.000,00 HRK
 • INTENZITETI POTPORE:
  • Regionalna potpora: za početna ulaganja – 35% srednji poduzetnici, 45% mikro i mali poduzetnici
  • Potpore male vrijednosti (de minimis): maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 50% prihvatljivih troškova
  • Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može prelaziti 50 % prihvatljivih troškova
  • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50 % prihvatljivih troškova 
  • Potpore za usavršavanje: mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora

a) za srednja poduzeća 60% prihvatljivih troškova , odnosno   70% prihvatljivih troškova, ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;

b) za mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova 

Prihvatljivost prijavitelja

 • Pravne osobe ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće
 • C prerađivačka industrija
 • J informacije i komunikacije

Kriteriji za isključenje

 • Velika poduzeća
 • Poduzeća u teškoćama
 • Korisniku koji je u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu proveo premještanje u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži - Prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga 
 • Prijavitelju koji nije registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti u trenutku podnošenja projektnog prijedloga
 • Prijavitelju koji nemaju niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u 2017.godini
 • Prijavitelju koji ne može iskazati pozitivan EBITDA prema godišnjem financijskom izvješću u 2017. godini
 • Prijavitelju koji nema minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15% prema godišnjem financijskom izvješću u 2017. godini
 • Ukupni godišnji iznos primitaka mora biti veći od ukupnog iznosa izdataka u 2017. godini

Prihvatljive aktivnosti

 • Ulaganje u materijalnu imovinu
 • Ulaganje u nematerijalnu imovinu
 • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 • Sudjelovanje na sajmovima
 • Usavršavanje
 • Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije, Proračuna projekta
 • Uvođenje grijanja i hlađenja
 • Promidžba i vidljivost

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.