NAJAVA – Program dodjele državne potpore za razvoj Centara kompetencija

Pozivatelj: Ministarstvo gospodarstva
Objavljeno: 19.1.2016
Rok za prijavu: 31.12.2020
Iznos sredstava: 14.000.000 KN

Ciljevi i prioriteti programa

Državne potpore temeljem ovog Programa bit će dodijeljene za razvoj Centara kompetencija i povezanih projekata istraživanja, razvoja i inovacija čime se povećavaju aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru.

Potpora će biti:

 • dodijeljena kao državna potpora za ulaganje u istraživačku infrastrukturu kojom upravljaju Centri kompetencija,
 • dodijeljena kao državna potpora za inovacijske klastere,
 • dodijeljena kao državna potpora za projekte istraživanja i razvoja.

Potpore će biti dodijeljene poduzetnicima koji provode projekte koji uključuju učinkovitu suradnju sa jednom ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja ili u okviru inovacijskih klastera potpomognutih u skladu s ovim Programom. Potpore će se dodjeljivati u obliku bespovratnih sredstava.

Potpore za ulaganje u istraživačku infrastrukturu

Potpore za ulaganje u istraživačku infrastrukturu dodjeljuju se pod sljedečim uvjetima:

 • potpora se dodjeljuje za izgradnju ili nadogradnju istraživačkih infrastruktura koje obavljaju ekonomsku djelatnost,
 • pristup infrastrukturi otvoren je za više korisnika i omogućuje se na transparentnoj i ne diskriminirajućoj osnovi,
 • prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu,
 • intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova. Preostali dio infrastrukture financira se iz sredstava koja ne uključuju državne potpore.

Potpore za inovacijske klastere

Potpore za inovacijske klastere dodjeljuju se za ulaganje u inovacijski klaster i operativne troškove klastera te isključivo pravnom subjektu koji vodi inovacijski klaster (organizacija klastera) pod uvjetom da pravni subjekt koji vodi inovacijski klaster osigurava otvoren pristup prostorima, objektima i djelatnostima klastera za više korisnika i omogućen je na transparentan i nediskriminirajući način.

Potpore za ulaganje mogu se dodijeliti za izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera. Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu.

Intenzitet potpore za ulaganje u inovacijske klastere ne premašuje 65% prihvatljivih troškova. Za rad inovacijskih klastera može se dodijeliti operativna potpora pravnom subjektu koji vodi inovacijski klaster za razdoblje trajanja projekta. Razdoblje potpore ne premašuje deset godina.

Prihvatljivim troškovima operativne potpore za inovacijske klastere smatraju se troškovi rada zaposlenika i administrativni troškovi (ukljudujući režijske troškove) koji se odnose na:

 • poticanje klastera u cilju olakšavanja suradnje, razmjene informacija i pružanja ili usmjeravanja specijaliziranih i prilagođenih usluga poslovne podrške,
 • promidžbu klastera kako bi se pove6alo sudjelovanje novih poduzetnika ili organizacija i povećala vidljivost,
 • upravljanje objektima klastera; na organizaciju programa izobrazbe, radionica i konferencija kako bi se poticala razmjena znanja, povezivanje i transnacionalna suradnja.

Intenzitet operativne potpore ne premašuje 50 % ukupnih prihvatljivih troškova tijekom razdoblja za koje se dodjeljuje potpora.

Potpore za projekte

Dio projekta istraživanja i razvoja kojem se dodjeljuje potpora u potpunosti mora biti obuhvaćen jednom ili u slučaju više sljedećih kategorija:

 • temeljno istraživanje,
 • industrijsko istraživanje,
 • eksperimentalni razvoj,
 • studije izvedivosti.

Intenzitet potpore

Najniža vrijednost državne potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru jednog projekta iznosi 1 milijun eura. Najviša vrijednost državne potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru jednog projekta iznosi 15 milijuna eura uz dodatne uvjete koji su predstavljeni u Programu.

 

Kontaktirajte nas na 01 798 73 95 ili na info@tiko-pro.hr 

AKTUALNE EDUKACIJE

Bespovratna sredstva na obzoru!

Naši renomirani konzultanti će vam pomoći u definiranju prikladnosti projekta za prijavu na natječaje, a popričati ćemo i o post-projektnih aktivnostima te uklapanju bespovratnih sredstava u tekuće poslovanje poduzeća.

Aktualni EU natječaji

 • 28.10.2014 - Istraživački fond za ugljen i čelik
  Istraživački fond za ugljen i čelik podupire inovativna istraživanja u sektora ugljena i čelika. Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko- razvojne agencije.
 • 7.5.2014 - LIFE
  Kroz Program LIFE 2014. – 2020. sufinanciraju se pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).
 • 7.5.2014 - INSTRUMENT ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA (MSP)
  Instrument za MSP, koji se provodi u okviru Obzora 2020, počeo se provoditi pvrog ožujka 2014. g. Radi se o programu izričito namijenjenom mikro, malim i srednjim poduzećima, a namjena mu je poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visok stupanj razvoja, rasta i internacionalizacije. Cilj programa za MSP je prije svega pomoći poduzećima pr...
 • 7.5.2014 - OBZOR 2020
  U prosincu 2013. godine otvorili su se prvi natječaji u okviru programa Obzor 2020 I time je službemo počelo korištenje 80 milijardi eura sredstava namijenjenih za istraživanje i inovacije. Za prve dvije godine na raspolaganju je više od 15 milijardi eura, a sredstva su namijenjena kao potpora poticanju gospodarstva utemeljenog na znanju i rješavan...

Zadnji hrvatski natječaji

 • 5.10.2016 - HAMAG-BICRO zajmovi
  Kroz nove financijske proizvode („Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR.
 • 19.7.2016 - Zakon o poticanju ulaganja
  U nastavku pročitajte koje olakšice donosi Zakon o poticanju ulaganja.
 • 1.3.2016 - NAJAVA - Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  Bespovratna sredstva za turizam i druge djelatnosti kao prerada poljoprivrednih proizvoda, prodaja vlastite poljoprivredne proizvodnje, umjetnički i tradicionalni obrti, razne usluge u ruralnom prostoru
 • 19.1.2016 - NAJAVA – Program dodjele državne potpore za razvoj Centara kompetencija
  Državne potpore temeljem ovog Programa bit će dodijeljene za razvoj Centara kompetencija i povezanih projekata istraživanja, razvoja i inovacija čime se povećavaju aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru.
 • 11.1.2016 - Kreditom do konkurentnosti
  Krediti povoljnih kamatnih stopa subvencioniranih sa strane Ministarstva poduetništva i obrta, Zagrebačke županije i jedinica lokalnih samouprava.