NAJAVA - Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Pozivatelj: Ministarstvo poljoprivrede
Objavljeno: 1.3.2016
Rok za prijavu: još nije definiran
Visina sufinanciranja: do 70% opravdanih troškova

 Indikativni datum objave: sredinom 2016. godine

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika (OPG, obrt ili d.o.o.) najmanje jednu godinu prije prijave i
 • fizičke osobe koje su nositelji ili članovi OPG. 

Prihvatljiva veličina poljoprivrednog gospodarstva je najmanje 2.000,00 EUR.

Prihvatljiva ulaganja

Najavljen natječaj je reguliran Pravilnikom o provedbi Podmjere 6.4. Pravilnikom se osiguravaju bespovratna sredstva za:

 • turizam (svi oblici ugostiteljstva i turizma) i
 • druge djelatnosti kao prerada poljoprivrednih proizvoda, prodaja vlastite poljoprivredne proizvodnje, umjetnički i tradicionalni obrti, razne usluge u ruralnom prostoru kao što je popravak poljopr. strojeva, dječji vrtići, briga o starijima i sl.).

Prihvatljivi su troškovi unutar sljedećih ulaganja:

 • turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
 • tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
 • pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
 • prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU.

Ulaganje u okviru tipa operacije 6.4.1. provodi se u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište prijavitelja.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

 • građenje građevina
 • nabava novih strojeva i opreme, uključujući računalni softver
 • registracija i održavanje žigova
 • opći troškovi i
 • ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Opći troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu i tijekom provedbe ulaganja prihvatljivi su u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) i uključuju:

 • troškove pripreme poslovnog plana u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)
 • troškove pripreme dokumentacije u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)
 • troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata te troškove nadzora i vođenja projekta u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavku 1. i 2. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova).

Prihvatljivi su samo oni opći troškovi vezani za ulaganje koji su nastali nakon 1. siječnja 2014. godine.

Maksimalni intenzitet potpore

70 % od prihvatljivih troškova odnosno najviše 200.000,00 EUR po korisniku. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 EUR

 

Kontaktirajte nas na 01 798 73 95 ili na info@tiko-pro.hr 

AKTUALNE EDUKACIJE

Bespovratna sredstva na obzoru!

Naši renomirani konzultanti će vam pomoći u definiranju prikladnosti projekta za prijavu na natječaje, a popričati ćemo i o post-projektnih aktivnostima te uklapanju bespovratnih sredstava u tekuće poslovanje poduzeća.

Aktualni EU natječaji

 • 28.10.2014 - Istraživački fond za ugljen i čelik
  Istraživački fond za ugljen i čelik podupire inovativna istraživanja u sektora ugljena i čelika. Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko- razvojne agencije.
 • 7.5.2014 - LIFE
  Kroz Program LIFE 2014. – 2020. sufinanciraju se pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).
 • 7.5.2014 - INSTRUMENT ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA (MSP)
  Instrument za MSP, koji se provodi u okviru Obzora 2020, počeo se provoditi pvrog ožujka 2014. g. Radi se o programu izričito namijenjenom mikro, malim i srednjim poduzećima, a namjena mu je poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visok stupanj razvoja, rasta i internacionalizacije. Cilj programa za MSP je prije svega pomoći poduzećima pr...
 • 7.5.2014 - OBZOR 2020
  U prosincu 2013. godine otvorili su se prvi natječaji u okviru programa Obzor 2020 I time je službemo počelo korištenje 80 milijardi eura sredstava namijenjenih za istraživanje i inovacije. Za prve dvije godine na raspolaganju je više od 15 milijardi eura, a sredstva su namijenjena kao potpora poticanju gospodarstva utemeljenog na znanju i rješavan...

Zadnji hrvatski natječaji

 • 5.10.2016 - HAMAG-BICRO zajmovi
  Kroz nove financijske proizvode („Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR.
 • 19.7.2016 - Zakon o poticanju ulaganja
  U nastavku pročitajte koje olakšice donosi Zakon o poticanju ulaganja.
 • 1.3.2016 - NAJAVA - Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  Bespovratna sredstva za turizam i druge djelatnosti kao prerada poljoprivrednih proizvoda, prodaja vlastite poljoprivredne proizvodnje, umjetnički i tradicionalni obrti, razne usluge u ruralnom prostoru
 • 19.1.2016 - NAJAVA – Program dodjele državne potpore za razvoj Centara kompetencija
  Državne potpore temeljem ovog Programa bit će dodijeljene za razvoj Centara kompetencija i povezanih projekata istraživanja, razvoja i inovacija čime se povećavaju aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru.
 • 11.1.2016 - Kreditom do konkurentnosti
  Krediti povoljnih kamatnih stopa subvencioniranih sa strane Ministarstva poduetništva i obrta, Zagrebačke županije i jedinica lokalnih samouprava.