Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Objavljeno: 4.5.2016
Rok za prijavu: 31.12.2019

Ciljevi i prioriteti poziva

Cilj ovog Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj. 

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja Strategije pametne specijalizacije RH kroz:

 •  potpore za projekte istraživanja i razvoja
 • regionalne potpore za ulaganje

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. Prihvatljivo je i partnerstvo. 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

 • 1)      temeljno istraživanje,
 • 2)      industrijsko istraživanje,
 • 3)      eksperimentalni razvoj,
 • 4)      studije izvedivosti. 

Intenzitet potpore

190.000,00 HRK - 56.000.000,00 HRK po projektu.

1. Potpore za projekte istraživanja i razvoja u okviru ovog Poziva bit će dodijeljene poduzetnicima u svrhu provođenja vlastitih (in-house), ugovornih ili kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata usmjerenih na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga.

Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

 • 1)      temeljno istraživanje;
 • 2)      industrijsko istraživanje;
 • 3)      eksperimentalni razvoj;
 • 4)      studija izvedivosti.

Intenzitet potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

 • 1)      100 % prihvatljivih troškova za temeljno istraživanje;
 • 2)      50 % prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
 • 3)      25 % prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
 • 4)      50 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti. 
2. Regionalne potpore za ulaganje

Potpore se mogu dodijeliti poduzetnicima za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se koristi u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta. 

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade od 24. travnja 2014. godine. Intenzitet regionalne potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

 • a)      45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
 • b)      35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;
 • c)      25% prihvatljivih troškova za velika poduzeća.

 

Trebate konzultantske usluge za ovaj natječaj? Kontaktirajte nas na 099 33 47 004 ili na info@tiko-pro.hr 

 

 

AKTUALNE EDUKACIJE

Aktualni EU natječaji

 • 28.10.2014 - Istraživački fond za ugljen i čelik
  Istraživački fond za ugljen i čelik podupire inovativna istraživanja u sektora ugljena i čelika. Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko- razvojne agencije.
 • 7.5.2014 - LIFE
  Kroz Program LIFE 2014. – 2020. sufinanciraju se pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).
 • 13.10.2017 - INSTRUMENT ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA (MSP)
  Instrument za MSP, koji se provodi u okviru Obzora 2020, počeo se provoditi pvrog ožujka 2014. g. Radi se o programu izričito namijenjenom mikro, malim i srednjim poduzećima, a namjena mu je poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visok stupanj razvoja, rasta i internacionalizacije. Cilj programa za MSP je prije svega pomoći poduzećima pr...
 • 7.5.2014 - OBZOR 2020
  U prosincu 2013. godine otvorili su se prvi natječaji u okviru programa Obzor 2020 I time je službemo počelo korištenje 80 milijardi eura sredstava namijenjenih za istraživanje i inovacije. Za prve dvije godine na raspolaganju je više od 15 milijardi eura, a sredstva su namijenjena kao potpora poticanju gospodarstva utemeljenog na znanju i rješavan...

Zadnji hrvatski natječaji