Predavači na Poduzetničkom doručku 2018!

Stručnjaci iz svijeta EU fondova i provedbe projekata za bespovratna sredstva su:

 • Tea Markotić, direktorica marketinga i prodaje Tiko pro – Natječaj Kompetentnost i razvoj, natječaj Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a, natječaj IRI, povoljni krediti
 • Karmen Vidonja Ozvatič, direktorica ureda EU projekti – EU natječaji
 • Vedran Dudaš, vlasnik obrta Arkus, konzultant za provedbu projekata - Poljoprivredni natječaji
 • Karmen Španjol Bičanić, voditeljica provedbenih postupaka – Izvještavanje
 • Dajana Petrina, mag.ekon. in posl.ved, stručni suradnik za EU projekte, Razvojna agencija Čazma d.o.o. - Primjer dobre prakse prijave na natječaj

Tea Markotić, direktorica marketinga i prodaje Tiko Pro d.o.o.

Tea je poslovnu karijeru započela već u studentskim godinama kao voditeljica projekata u raznim sveučilišnim organizacijama, a istovremeno se je usavršavala u marketingu. Danas je vođa hrvatske podružnice koja koordinira hrvatsku ekipu te se brine za sadržajnu i financijsku pripremu dokumentacije za stranke koje se prijavljuju na hrvatske natječaje. Osim navedenog, Tea je odgovorna i za marketinške te prodajne aktivnosti Tiko Pro Hrvatska. Svoju stručnost i kompetentnost je stekla radeći na slovenskim i hrvatskim natječajima.

 

Karmen Vidonja Ozvatič, direktorica ureda EU projekti Tiko Pro d.o.o.

Vođa EU ureda i vođa projekata. Karmen brine za koordinaciju EU ekipe, za pripremu dokumentacije te za prijavu na EU natječaje. Svoje bogato iskustvo te stručnost stekla je dugogodišnjim radom u inozemstvu, radeći na različitim područjima povezanim s natječajnim i projektnim radom. Kvalitetu njenog rada povećava točno poznavanje forme europskih natječaja što u kombinaciji s bogatim iskustvom i znanjem daje odlične rezultate.

 

Karmen Španjol Bičanić, voditeljica provedbenih postupaka na Tiko Pro d.o.o.

Karmen se bavi pripremom i vođenjem projekata, izradom Studija izvodljivosti i analizom troškova i koristi, Investicijskih studija i poslovnih planova vezanih za hrvatske natječaje. Svoje iskustvo stekla je zapošljavanjem na poslovima infrastrukturnih projekata i projekata na obnovi ratom razrušenih područja. Tu stječe znanje u vođenju projekata te se nakon toga poslovima pripreme i vođenja projekata bavi od 2004. godine, kada je provodila jedan od prvih projekata sufinanciranih za razvoj kulturnog turizma iz programa CARDS, a od tad je provela više projekata iz programa FP6, IPA, IPA CBC, EUfC, itd.

 

Vedran Dudaš, vlasnik obrta Arkus, konzultant za poljoprivredne natječaje

Vedran kao mladi magistar ekonomije, 2014.g. otvara obrt ARKUS koji pruža usluge knjigovodstva, poslovnog i financijskog savjetovanja te pripremu i provedbu projekata u sklopu EU natječaja. Specijalizirao se za pripremanje i provedbu projekata s područja poljoprivrede, a svoje iskustvo i stručnost  stekao je u više od 180 projekata iz raznih mjera Programa ruralnog razvoja. Poljoprivrednicima je osigurao više od 10.000.000,00 kn, a trenutno čeka na rezultate za preko 60 prijavljenih projekata prijavljene vrijednosti oko 27,3 milijuna kuna.  

 

Dajana Petrina, stručni suradnik za EU projekte, Razvojna agencija Čazma d.o.o.

Dajana, kao magistar ekonomskih i poslovnih znanosti, svoju je stručnost stekla pripremom i vođenjem projekata financiranih sredstvima Europske unije za Grad Čazmu te proračunske i izvanproračunske korisnike Grada Čazme, udruge i sve zainteresirane poslovne subjekte. Osim europskih natječaja, priprema i projekte financirane iz nacionalnih sredstava. Isto tako, sudjeluje u izradi strateških dokumenata Grada Čazme. Iako je tek na početku svoje karijere i u vodama EU projekata samo 2 godine, do sada je prijavila više od 30 projekta. Najveći dio svog iskustva stekla je u pripremi projekta Čazma Natura čija je vrijednost 26 milijuna kn te koji je pozitivno ocijenjen od strane provedbenog tijela.

 

Prijavu na Poduzetnički doručak napravite OVDJE!

Dođite i naučite kako steći bespovratna sredstva za svoje projekte!

 

Za sve dodatne informacije nas možete nazvati na: +385 99 3347 004 ili nam poslati pitanje na: info@tiko-pro.hr!

 

 

 

AKTUALNE EDUKACIJE

5 godina - 5 gradova! Praksa je pričljivija od teorije!

Tiko Pro je odlučio doći u vaš grad. Organiziramo radionicu na temu EU natječaja na kojoj ćemo razgovarati o bespovratnim i povratnim sredstvima, a potom ćemo teoriju potkrijepiti primjerima dobre prakse. Kako nam je bitna i vaša riječ, održati će se individualni razgovor s konzultantom o vašoj projektnoj ideji.

Aktualni EU natječaji

 • 11.1.2018 - Bespovratna sredstva - Instrument za mala i srednje velika poduzeća (MSP)
  Instrument za MSP, koji se ostvaruje u okviru Obzora 2020, je program namijenjen isključivo mikro, malim i srednjim poduzećima. Uloga programa je s bespovratnim sredstvima poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visoki stupanj razvoja, rasti i internacionalizacije. Cilj programa je pružiti pomoć MSP kako bi premostili raskorak između istr...
 • 8.11.2017 - Bespovratna sredstva za Fast Track to Innovation 2018
  The Fast Track to Innovation je srednji dio EIC pilota koji cilja na radikalno nove, probojne produkte, usluge, procese i poslovne modele koji omogućuju pristup na nova tržišta, a natječaji su otvoreni od 7. studenog 2017. godine. Inovacijama se pospješuje ulazak na tržište pomoću financiranja u okviru otvorene i dostupne sheme koja podupire ideje ...
 • 28.10.2014 - Bespovratna sredstva za program Istraživački fond za ugljen i čelik
  Istraživački fond za ugljen i čelik bespovratnim sredstvima podupire inovativna istraživanja u sektoru ugljena i čelika. Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko- razvojne agencije.
 • 7.5.2014 - Bespovratna sredstva u sklopu LIFE programa
  Kroz Program LIFE 2014. – 2020. bespovratnim sredstvima se sufinanciraju pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).
 • 7.5.2014 - Bespovratna sredstva u sklopu OBZOR 2020
  U prosincu 2013. godine otvorili su se prvi natječaji u okviru programa Obzor 2020 I time je službemo počelo korištenje 80 milijardi eura bespovratnih sredstava namijenjenih za istraživanje i inovacije. Za prve dvije godine na raspolaganju je više od 15 milijardi eura, a sredstva su namijenjena kao potpora poticanju gospodarstva utemeljenog na znan...

Zadnji hrvatski natječaji