Novosti

Novosti i događaji iz svijeta EU fondova

PAGE NAME
Predavači na Tiko Pro road tripu
12. travnja 2018 Novosti

Predavači na Tiko Pro road tripu

Pročitajte više o predavačima na Tiko Pro road tripu. Naše stručnjakinje će vam predstaviti najaktualnije natječaje te primjere dobre prakse. Ono najvažnije, s njima ćete moći razgovarati o željenoj investiciji kako bi vam sugerirale koji natječaj je najprimjereniji za vaše poduzeće.

Tea Markotić, direktorica marketinga i prodaje Tiko Pro d.o.o.

Tea je poslovnu karijeru započela već u studentskim godinama kao voditeljica projekata u raznim sveučilišnim organizacijama, a istovremeno se je usavršavala u marketingu. Danas je vođa hrvatske podružnice koja koordinira hrvatsku ekipu te se brine za sadržajnu i financijsku pripremu dokumentacije za stranke koje se prijavljuju na hrvatske natječaje. Osim navedenog, Tea je odgovorna i za marketinške te prodajne aktivnosti Tiko Pro Hrvatska. Svoju stručnost i kompetentnost je stekla radeći na slovenskim i hrvatskim natječajima.

Karmen Španjol Bičanić, voditeljica provedbenih projekata Tiko Pro d.o.o.

Karmen se bavi pripremom i vođenjem projekata, izradom Studija izvodljivosti i analizom troškova i koristi, Investicijskih studija i poslovnih planova vezanih za hrvatske natječaje. Svoje iskustvo stekla je zapošljavanjem na poslovima infrastrukturnih projekata i projekata na obnovi ratom razrušenih područja. Tu stječe znanje u vođenju projekata te se nakon toga poslovima pripreme i vođenja projekata bavi od 2004. godine, kada je provodila jedan od prvih projekata sufinanciranih za razvoj kulturnog turizma iz programa CARDS, a od tad je provela više projekata iz programa FP6, IPA, IPA CBC, EUfC, itd.

Sandra Dudaš, voditeljica HR projekata Tiko Pro d.o.o.

Sandra je magistra prava koja je u sklopu fakultetskih obaveza, između ostalog, učila i o pravnom sistemu Europske unije, a svoje znanje primjenjuje prilikom ocijenjivanja sukladnosti projektnih prijava s navedenim propisima. Kao studentica se prijavljuje na Erasmus+ studijski boravak u Maribor, a nakon stjecanja diplome, odrađuje Erasmus+ stručnu praksu u istom gradu. Takvo iskustvo joj je pomoglo u usavršavanju slovenskog jezika te joj je isto omogućilo uvid u funkcioniranje poslovnog sistema iz različite perspektive. Sandra je zadužena za savjetovanje naših klijenata u vezi odabira najprimjerenijeg natječaja te za pripremu investicijskih studija, poslovnih planova te ostale dokumentacije za HR natječaje. 

Janja Kulić, mag.oec., licencirana poslovna savjetnica i ovlaštena revizorica u Kulić&Sperk revizija d.o.o.

Naša gošća će vam prezentirati najvažnije elemente revizije koja je složen i kompleksan proces te će ukazati na nužnost uključivanja revizorskog stručnjaka od samih početaka pisanja projektne dokumentacije.

Janja Kulić, mag.oec. je licencirana poslovna savjetnica i ovlaštena revizorica, sa desetogodišnjim iskustvom (1995-2005) u Njemačkoj, Austriji i Hrvatskoj na poziciji Prokurist i Senior Manager u međunarodnoj revizorskoj tvrtki Ernst & Young (jednoj od četiri najveće međunarodne tvrtke za reviziju) na različitim projektima revizije, due diligence, procjene poduzeća, projekata, segmenata poslovnih aktivnosti, pripreme privatizacije velikih državnih društava, računovodstvenog savjetovanja, poreznog savjetovanja kao i pripreme i održavanja stručnih seminara. 

Za više informacija i prijavu na radionice kliknite OVDJE.

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.