Zakon o poticanju ulaganja

Objavljeno: 19.7.2016
Rok za prijavu: Zakon je u upotrebi

Prihvatljive aktivnosti

 • proizvodno-prerađivačke aktivnosti,
 • razvojno-inovacijske aktivnosti,
 • aktivnosti poslovne podrške,
 • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti.

Potporama se osigurava jedan ili više ovih ciljeva:

 • unos nove opreme i suvremenih tehnologija,
 • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika,
 • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti,
 • povećanje poduzetničke konkurentnosti,
 • ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Pojmovi

Ulaganje, početno ulaganje, odnosno projekt ulaganja je početno ulaganje za mikro, male, srednje i velike poduzetnike u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo korisnika potpore:

 • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 150.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja ili
 • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta za mikropoduzetnike ili
 • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja.

Početno ulaganje je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Veliki projekti ulaganja odnose se na početne projekte ulaganja s prihvatljivim troškovima višim od iznosa od 50.000.000,00 eura.

Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu poslovne jedinice korisnika potpore u iznosu protuvrijednosti kuna najmanje 5.000.000,00 eura, uz uvjet popunjavanja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od tri godine nakon završetka radova.

Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za radno intenzivne projekte ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore koja omogućuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka ulaganja.

Prihvatljivi troškovi ulaganja 

 • Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:
  • Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu imovinu znači da nabavljena imovina treba biti nova, odnosno ne prije korištena.
  • Troškovi povezani sa zakupom materijalne imovine mogu se uzeti u obzir uz uvjet da za postrojenja ili strojeve, zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu.
  • Prihvatljivi troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu mogu uključivati stjecanje nematerijalne imovine putem prijenosa tehnologije poput patenata, licenci, know-how, ili nepatentiranog stručnog znanja. Za velike poduzetnike troškovi stjecanja nematerijalne imovine prihvatljivi su samo do granice od 50 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja za projekt. Kod mikro, malih i srednjih poduzetnika u obzir se uzimaju ukupni troškovi povezani s nematerijalnom imovinom.
 • Prihvatljivi troškovi otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem izračunavaju se kao troškovi plaća.

Vlastita sredstva na projektu

Izvori financiranja projekta ulaganja moraju biti minimalno 25 % visine prihvatljivih troškova ulaganja osigurani od strane korisnika potpore iz vlastitih izvora ili kroz vanjsko financiranje, i ne smiju sadržavati nikakvu državnu potporu.

Vrste potpora

Potpore za mikro poduzetnike

Porezne potpore za SME poduzeća

Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

Potpore za veliko ulaganje

Sumarno, isplati se proučiti potpore koje nudi Zakon o poticanju ulaganja i pridružiti se obitelji poduzeća kojima smo pomogli kod dobivanja državnih poticaja. Jedno od njih je Wiedmann Izo-Prod d.o.o., veliko proizvodno poduzeće. Evo što kažu o svojoj suradnji s našim stručnim kadrom.

 "Nakon više od 20 godina samostalnog rješavanja raznoraznih financijskih situacija, konačno nam se ukazala prilika doći i do poticaja. Za Tiko-Pro smo dobili preporuku i odlučili smo zaploviti u te vode i vidjeti može li se išta učiniti. Ostali smo ugodno iznenađeni organiziranošću i uloženom trudu i vremenu, kao i pomoći koju su nam pružili izvrsni i profesionalni djelatnici tvrtke Tiko-Pro.

Zbog specifičnosti našeg poslovanja, ali i natječaja (op. a. državnih izbora), cijeli je proces trajao dugo, osobito u dijelu odobrenja, ali je uspješno priveden kraju. Najbolja preporuka koju možemo dati jest činjenica da smo odlučili nastaviti suradnju i na drugom projektu." 

  

Tražite konzultantske usluge za dobivanje statusa nositelja poticajnih mjera? Kontaktirajte nas na 099 33 47 004 ili na info@tiko-pro.hr

 

Aktualni EU natječaji

 • 11.1.2018 - Bespovratna sredstva - Instrument za mala i srednje velika poduzeća (MSP)
  Instrument za MSP, koji se ostvaruje u okviru Obzora 2020, je program namijenjen isključivo mikro, malim i srednjim poduzećima. Uloga programa je s bespovratnim sredstvima poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visoki stupanj razvoja, rasti i internacionalizacije. Cilj programa je pružiti pomoć MSP kako bi premostili raskorak između istr...
 • 8.11.2017 - Bespovratna sredstva za Fast Track to Innovation 2018
  The Fast Track to Innovation je srednji dio EIC pilota koji cilja na radikalno nove, probojne produkte, usluge, procese i poslovne modele koji omogućuju pristup na nova tržišta, a natječaji su otvoreni od 7. studenog 2017. godine. Inovacijama se pospješuje ulazak na tržište pomoću financiranja u okviru otvorene i dostupne sheme koja podupire ideje ...
 • 28.10.2014 - Bespovratna sredstva za program Istraživački fond za ugljen i čelik
  Istraživački fond za ugljen i čelik bespovratnim sredstvima podupire inovativna istraživanja u sektoru ugljena i čelika. Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko- razvojne agencije.
 • 7.5.2014 - Bespovratna sredstva u sklopu LIFE programa
  Kroz Program LIFE 2014. – 2020. bespovratnim sredstvima se sufinanciraju pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).
 • 7.5.2014 - Bespovratna sredstva u sklopu OBZOR 2020
  U prosincu 2013. godine otvorili su se prvi natječaji u okviru programa Obzor 2020 I time je službemo počelo korištenje 80 milijardi eura bespovratnih sredstava namijenjenih za istraživanje i inovacije. Za prve dvije godine na raspolaganju je više od 15 milijardi eura, a sredstva su namijenjena kao potpora poticanju gospodarstva utemeljenog na znan...

Zadnji hrvatski natječaji

 • 5.10.2016 - HAMAG-BICRO zajmovi
  Kroz nove financijske proizvode („Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR.
 • 19.7.2016 - Zakon o poticanju ulaganja
  U nastavku pročitajte koje olakšice donosi Zakon o poticanju ulaganja.
 • 7.11.2017 - ESIF Krediti za rast i razvoj
  Dana 24. listopada 2017. – HBOR i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. potpisali su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“. Potpisivanjem ovog Sporazuma poduzetnicima je omogućen lakši pristup financiranju uz niske kamatne stope i bez redovnih na...
 • 27.11.2017 - Bespovratna sredstva u sklopu natječaja za poljoprivrednike
  Pripremili smo za vas aktualne natječaje i iznose bespovratnih sredstava za poljoprivrednike te izdvojili osnovne podatke.
 • 9.7.2018 - OTVOREN – bespovratna sredstva u sklopu natječaja WWW vaučeri za MSP-ove
  Cilj ovog natječaja je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem IKT-a.