Zakon o poticanju ulaganja

Objavljeno: 19.7.2016
Rok za prijavu: Zakon je u upotrebi

Prihvatljive aktivnosti

 • proizvodno-prerađivačke aktivnosti,
 • razvojno-inovacijske aktivnosti,
 • aktivnosti poslovne podrške,
 • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti.

Potporama se osigurava jedan ili više ovih ciljeva:

 • unos nove opreme i suvremenih tehnologija,
 • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika,
 • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti,
 • povećanje poduzetničke konkurentnosti,
 • ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Pojmovi

Ulaganje, početno ulaganje, odnosno projekt ulaganja je početno ulaganje za mikro, male, srednje i velike poduzetnike u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo korisnika potpore:

 • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 150.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja ili
 • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta za mikropoduzetnike ili
 • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja.

Početno ulaganje je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Veliki projekti ulaganja odnose se na početne projekte ulaganja s prihvatljivim troškovima višim od iznosa od 50.000.000,00 eura.

Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu poslovne jedinice korisnika potpore u iznosu protuvrijednosti kuna najmanje 5.000.000,00 eura, uz uvjet popunjavanja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od tri godine nakon završetka radova.

Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za radno intenzivne projekte ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore koja omogućuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka ulaganja.

Prihvatljivi troškovi ulaganja 

 • Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:
  • Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu imovinu znači da nabavljena imovina treba biti nova, odnosno ne prije korištena.
  • Troškovi povezani sa zakupom materijalne imovine mogu se uzeti u obzir uz uvjet da za postrojenja ili strojeve, zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu.
  • Prihvatljivi troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu mogu uključivati stjecanje nematerijalne imovine putem prijenosa tehnologije poput patenata, licenci, know-how, ili nepatentiranog stručnog znanja. Za velike poduzetnike troškovi stjecanja nematerijalne imovine prihvatljivi su samo do granice od 50 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja za projekt. Kod mikro, malih i srednjih poduzetnika u obzir se uzimaju ukupni troškovi povezani s nematerijalnom imovinom.
 • Prihvatljivi troškovi otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem izračunavaju se kao troškovi plaća.

Vlastita sredstva na projektu

Izvori financiranja projekta ulaganja moraju biti minimalno 25 % visine prihvatljivih troškova ulaganja osigurani od strane korisnika potpore iz vlastitih izvora ili kroz vanjsko financiranje, i ne smiju sadržavati nikakvu državnu potporu.

Vrste potpora

Potpore za mikro poduzetnike

Porezne potpore za SME poduzeća

Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

Potpore za veliko ulaganje

Sumarno, isplati se proučiti potpore koje nudi Zakon o poticanju ulaganja i pridružiti se obitelji poduzeća kojima smo pomogli kod dobivanja državnih poticaja. Jedno od njih je Wiedmann Izo-Prod d.o.o., veliko proizvodno poduzeće. Evo što kažu o svojoj suradnji s našim stručnim kadrom.

 "Nakon više od 20 godina samostalnog rješavanja raznoraznih financijskih situacija, konačno nam se ukazala prilika doći i do poticaja. Za Tiko-Pro smo dobili preporuku i odlučili smo zaploviti u te vode i vidjeti može li se išta učiniti. Ostali smo ugodno iznenađeni organiziranošću i uloženom trudu i vremenu, kao i pomoći koju su nam pružili izvrsni i profesionalni djelatnici tvrtke Tiko-Pro.

Zbog specifičnosti našeg poslovanja, ali i natječaja (op. a. državnih izbora), cijeli je proces trajao dugo, osobito u dijelu odobrenja, ali je uspješno priveden kraju. Najbolja preporuka koju možemo dati jest činjenica da smo odlučili nastaviti suradnju i na drugom projektu." 

  

Tražite konzultantske usluge za dobivanje statusa nositelja poticajnih mjera? Kontaktirajte nas na 099 33 47 004 ili na info@tiko-pro.hr

 

AKTUALNE EDUKACIJE

Aktualni EU natječaji

 • 28.10.2014 - Istraživački fond za ugljen i čelik
  Istraživački fond za ugljen i čelik podupire inovativna istraživanja u sektora ugljena i čelika. Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća, znanstvene institucije te istraživačko- razvojne agencije.
 • 7.5.2014 - LIFE
  Kroz Program LIFE 2014. – 2020. sufinanciraju se pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).
 • 10.11.2017 - INSTRUMENT ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA (MSP)
  Instrument za MSP, koji se provodi u okviru Obzora 2020, počeo se provoditi pvrog ožujka 2014. g. Radi se o programu izričito namijenjenom mikro, malim i srednjim poduzećima, a namjena mu je poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visok stupanj razvoja, rasta i internacionalizacije. Cilj programa za MSP je prije svega pomoći poduzećima pr...
 • 7.5.2014 - OBZOR 2020
  U prosincu 2013. godine otvorili su se prvi natječaji u okviru programa Obzor 2020 I time je službemo počelo korištenje 80 milijardi eura sredstava namijenjenih za istraživanje i inovacije. Za prve dvije godine na raspolaganju je više od 15 milijardi eura, a sredstva su namijenjena kao potpora poticanju gospodarstva utemeljenog na znanju i rješavan...

Zadnji hrvatski natječaji

 • 5.10.2016 - HAMAG-BICRO zajmovi
  Kroz nove financijske proizvode („Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR.
 • 19.7.2016 - Zakon o poticanju ulaganja
  U nastavku pročitajte koje olakšice donosi Zakon o poticanju ulaganja.
 • 7.11.2017 - ESIF Krediti za rast i razvoj
  Dana 24. listopada 2017. – HBOR i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. potpisali su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“. Potpisivanjem ovog Sporazuma poduzetnicima je omogućen lakši pristup financiranju uz niske kamatne stope i bez redovnih na...
 • 4.5.2016 - Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
  Cilj ovog poziva je poticanje aktivnosti istraživanja i razvoja putem potpora za istraživačke projekte i regionalnih potpora za ulaganje.
 • 10.10.2017 - Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama
  Povećanje učinkovitosti proizvodnje i smanjenje udjela fosilnih goriva u ukupnoj potrošnji energije.