Novosti

Novosti i događaji iz svijeta EU fondova

PAGE NAME
Nova Pravila za neobveznike zakona o javnoj nabavi i Pravila o financijskim korekcijama
20. kolovoza 2020 Novosti

Nova Pravila za neobveznike zakona o javnoj nabavi i Pravila o financijskim korekcijama

Dana 16. lipnja 2020. godine objavljena su na stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova nova Pravila za neobveznike zakona o javnoj nabavi (verzija 6.0) i Pravila o financijskim korekcijama.

Promjene koje se odnose na Pravila za neobveznike zakona o javnoj nabavi odnosi se na postupak nabave s jednim ponuditeljem, te novi pragovi glase:

  • 4.1.1. Za nabavu robe i usluga ukupne procijenjene vrijednosti do (uključujući i) 200.000,00 kuna bez PDV-a, NOJN-ovi odabiru gospodarskog subjekta sposobnog za izvršenje predmeta nabave. Za nabavu radova ukupne procijenjene vrijednosti do (uključujući i) 500.000,00 kuna bez PDV-a, NOJN-ovi odabiru gospodarskog subjekta sposobnog za izvršenje predmeta nabave.
  • 4.2.1. Za nabavu robe i usluga ukupne procijenjene vrijednosti veće od 200.000,00 kuna bez PDV-a, NOJN provodi postupak objave poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr. Za nabavu radova ukupne procijenjene vrijednosti veće od 500.000,00 kuna bez PDV-a, NOJN provodi postupak objave poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

Promjena koja se odnosi na Pravila o financijskim korekcijama glasi:

  • Umjetna podjela ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave čime se izbjegava objava poziva na nadmetanje u skladu s primjenjivim pravilima te se taj način konkurentniji postupak zamjenjuje s manje konkurentnim postupkom javne nabave
  • Neopravdano korištenje posebnog postupka nabave iz razloga žurnosti ili zbog nemogućnosti prikupljanja više ponuda na tržištu jer je predmet nabave vezan isključivo uz određenog gospodarskog subjekta koji ga jedini može isporučiti. (izbačeno).

Uz ove najvažnije promjene, nova Pravila detaljnije definiraju načelo izbjegavanja sukoba interesa, dodaju se još neki ugovori koji su izuzeti od primjene pravila, podrobnije se definiraju obveze Korisnika pri provođenju neprihvatljivih aktivnosti projekta, te se dodaje odredba o kombinaciji robe i/ili usluga s radovima, gdje se glavni predmet nabave definira onaj koji ima veću vrijednost u procijenjenoj vrijednosti nabave, bez PDV-a.

Važno je naglasiti da za Korisnike koji su projektne prijedloge podnijeli prije objave novih Pravila, a Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava potpisuju nakon stupanja na snagu novih pravila, Ugovorna tijela omogućuju odabir između prethodnih verzija Pravila i novog Pravila (verzije 6.0), odnosno mogu odabrati Pravila koja su za njega povoljnija.

Dokumenti s naznačenim promjenama dostupni su na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova: www.strukturnifondovi.hr.

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.