Europski natječaji

Aktualni europski natječaji

PAGE NAME
31 Pro 2020

Bespovratna sredstva u sklopu LIFE programa

Objavljeno:
7.4.2014
Rok za prijavu:
31.12.2020
Visina sufinanciranja:
60 – 100 % (zavisi od teme projekta)

Cilj natječaja

Doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politike i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz su-financiranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost

Prihvatljivi prijavitelji

Javne i privatne pravne osobe

Prihvatljivi troškovi

Kroz Program LIFE 2014. – 2020. sufinanciraju se pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).

Sufinancirati će se: 

  • Pilot projekti

Projekti u kojima se primjenjuju tehnike ili metode koje se nisu primjenjivale ni testirale prije toga niti negdje drugdje, koje pružaju potencijalne prednosti za okoliš ili klimu u usporedbi s trenutnom najboljom praksom i koje se naknadno i u većem razmjeru mogu primijeniti u sličnim situacijama. 

  • Demostracijski projekti

Projekti kojima se u praski izvode, testiraju, ocjenjuju i šire mjere, metodologije ili pristupi koji su novi ili nepoznati u kontekstu specifičnom za projekt, npr. geografskom, okolišnom ili socioekonomskom kontekstu te koji bi se mogli primjenjivati drugdje u sličnim okolnostima.

  • Projekti najboljih praksa

Projekti u kojima se primjenjuju odgovarajuće, isplative i tehnički najmodernije tehnike, metode i pristupi uzimajući u obzir poseban kontekst projekta. 

  • Informacijski projekti

Potprogrami:

1. potprogram: OKOLIŠ

  • Okoliš i učinkovitost resursa 
  • Priroda i biološka raznolikost 
  • Upravljanje okolišem i informacije

2. potprogram: KLIMATSKE AKTIVNOSTI 

  • Ublažavanje klimatskih promjena 
  • Prilagodba klimatskim promjenama 
  • Upravljanje i informacije na području klime

Cilj natječaja

Proračun za razdoblje 2014 – 2020: 3,4 milijarde eur

Visina subvencije: 60 – 100 % (zavisi od teme projekta)

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.