Europski natječaji

Aktualni europski natječaji

PAGE NAME
31 Sij 2019

OTVOREN NATJEČAJ - Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014.-2020.

Objavljeno:
19.11.2018.
Rok za prijavu:
31.1.2019.
Visina sufinanciranja:
50 - 85 %

Predmet programa

Promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse (tehnologija, upravljanje, inovativne usluge), razumnog korištenja resursa (energija, voda, pomorski resursi) i podržavanje društvene integracije kroz integriran teritorijalan pristup temeljen na suradnji.

Prioritetna os 1: Inovacije

 • 1.1. Plavi rast

Prioritetna os 3: Prirodni i kulturni resursi

 • 3.1. Održivi obalni i pomorski turizam
 • 3.2. Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja

Plavi rast:

U ovome Pozivu, glavne promjene koja se traže u području plavog rasta su: unaprijediti uvjete inovacijskih okvira pomorskih klastera, ojačati i osnažiti inovacije pomorskih klastera i mreža, unaprijediti veze između klastera i/ili dinamičkih morskih tematskih mreža transnacionalne prirode, olakšati razmjenu između istraživanja, malih i srednjih poduzeća, javne uprave i institucija te krajnjih korisnika koji rade u plavom rastu.

Održivi obalni i pomorski turizam:

Glavni izazov unaprijediti suradnju, zajedničko i integrirano planiranje te bolje upravljati konfliktnim interesima (gospodarski razvoj, turizam, korištenje oskudnih resursa, promjene u zaštiti okoliša...) kako bi se unaprijedio razvoj turizma kao sredstvo održivosti Interreg MED regije, u sva tri aspekta održivosti (okoliš, društveni, ekonomski).

Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja:

Ovaj specifičan cilj će ojačati kapacitete prilagodbe i poboljšanja mjera zaštite kako bi se održala biološka raznolikost prirodnih obalnih i morskih ekosustava. To uključuje bolju integraciju zaštićenih područja u strategijama regionalnog razvoja i intenzivniju suradnju i umrežavanje između Interreg MED regija(razmjena informacija, strategija, propisi ...).

Prihvatljivi prijavitelji

Javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja:

 • Lokalna, regionalna i nacionalna javna tijela
 • Sektorske agencije
 • Pružatelji usluga infrastruktura i javni davatelji usluga
 • Interesne skupine, uključujući nevladine organizacije
 • Obrazovne i istraživačke institucije
 • Centri za obrazovanje i osposobljavanje, škole
 • MSP-i  i ostali poduzetnici
 • Potporne institucije
 • EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation)
 • Međunarodna organizacija, EEIG (European Economic Interest Grouping)

Za projekt je potrebno osigurati miminalno 5 projektnih partnera iz 5 zemalja programskog područja.

Visina potpore

Ukupna financijska alokacija EU sredstava za treći poziv iznosi 30 milijuna eura ERDF i 2 milijuna eura IPA sredstava.

Projektni proračun bi trebao iznositi između 2,5 i 4 milijuna eura, ovisno o planiranim aktivnostima i uključenom partnerstvu. 

Predmet programa

32 mjeseca

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.