Europski natječaji

Aktualni europski natječaji

PAGE NAME
15 11 2020

Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu norveškog financijskog mehanizma 2014-2021 te Programa Inovacija, istraživanja, obrazovanja i konkurentnosti u Hrvatskoj

Objavljeno:
29.7.2020
Rok za prijavu:
15.11.2020
Visina sufinanciranja:
10-70%

U Tiko Pro pripremamo projektne prijave bez naplate fiksnog dijela! Naši prijavitelji ne riskiraju, plaćanje naše usluge je vezano isključivo za uspješno povlačenje sredstava na natječaju. Prijavljujemo samo kvalitetne projekte!

PREDMET NATJEČAJA

Financiranje projekata iz dva fokus područja: inovacije u zelenoj industriji i plavi razvoj. Očekivani ishod projekata financiranih ovim Pozivom je povećati konkurentnost hrvatskih poduzeća unutar spomenutih područja putem povećanja prihoda i neto operativne dobiti te stvaranja novih radnih mjesta. Očekuje se da projekti isto tako doprinesu razvoju i primjeni novih inovativnih tehnologija/procesa/rješenja, energetski učinkovitijim proizvodnim procesima te smanjenju emisije CO2.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Hrvatski poduzetnici u privatnom sektoru – MSP

Partneri: nisu obvezni, no ukoliko se pri prijavi ulazi s Partnerom moguće je ostvarenje većih bodova. Prihvatljivi partneri može biti bilo koji privatni ili javni subjekt registriran kao pravna osoba u Norveškoj ili Hrvatskoj.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Inovacije u zelenoj industriji:

 • Razvoj, implementacija i ulaganje u inovativne ekološke tehnologije
 • Razvoj „zelenih“ proizvoda i usluga
 • Razvoj i primjena "zelenijih proizvodnih procesa"

Plavi razvoj:

 • Razvoj i ulaganje u pomorske super-strukture
 • Razvoj i ulaganje u obalni i pomorski turizam
 • Razvoj i ulaganja u plavu biotehnologiju
 • Razvoj i ulaganja u rudne resurse morskog dna
 • Razvoj proizvoda i rješenja vezanih uz pomorski promet
 • Razvoj rješenja na plavoj energiji
 • Razvoj inovativnih proizvoda i rješenja u ribarstvu i akvakulturi
 • Razvoj inovativnih rješenja u vezi s morskim otpadom
 • Razvoj inovativnih tehnologija za vodoopskrbu, uključujući desalinizaciju

PREDMET NATJEČAJA

 • Individualna projektna shema u fokus područjima (inovacije u zelenoj industriji i plavi razvoj)
  • min: 200.000 EUR
  • max: 1.500.000 EUR
 • Shema malih potpora u fokus područjima za MSP:
  • min: 50.000 EUR
 • max: 200.000 EUR

Sufinanciranje: 10-70%

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.