Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

Bespovratna sredstva - Stažiranje u gospodarstvu

Objavljeno:
20.3.2023
Rok za prijavu:
31.12. 2023.
Visina sufinanciranja:
65.000,00 - 105.000,00

Predmet natječaja

Poziv stažiranja u gospodarstvu namijenjen je za usavršavanje osoba koje žele, uz zaposlenje u poduzeću, pohađati doktorske studije i steći doktorat. Pozivom se podržava usavršavanje doktorskih studenata u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Poziv omogućuje uspostavu suradnje između istraživačkih organizacija, poduzeća i mladih istraživača na projektima od zajedničkog interesa.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici

Visina i intenzitet potpore

Ukupna bespovratna sredstva: 2.402.282,83 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 65.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 105.000,00 €

Intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova, no može se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 70 % prihvatljivih troškova, kako slijedi:

  1. za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju u skladu s definicijama iz stavka 11. i/ili 12. članka 3. Programa dodjele državnih potpora za projekte stažiranja u gospodarstvu;
  2. za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću i za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom poduzeću.

Prihvatljivi troškovi

1. Troškovi osoblja

2. Troškovi edukacije mladog istraživača

3. Troškovi službenih putovanja

4. Troškovi amortizacije instrumenata i oprema neophodne za provedbu projekta

5. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta

6. Neizravni troškovi

Prihvatljive kategorije troškova partnera

 1. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta

2. Troškovi školarine za doktorski studij za studente koji će provoditi istraživanje i raditi u poduzeću prijavitelja najviše do 2.700,00 EUR godišnje

3. Troškovi diseminacije 

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.