Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

OTVOREN NATJEČAJ-7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Objavljeno:
15.6.2021.
Rok za prijavu:
30.9.2021.
Visina sufinanciranja:
80%-100%

SVRHA NATJEČAJA

Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

  • Jedinice lokalne samouprave - za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
  • Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
  • Javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
  • Dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

FINANCIJSKA POTPORA

Ukupna alokacija: 250.000.000,00 HRK

Visina i intenzitet potpore:

  • min: 15.000 EUR
  • max: 1.000.000 EUR

Intenzitet potpore: 80% - 100%

PRIHVATLJIVI PROJEKTI

a) u sektoru tržnica:

    - građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnica

b) u sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina

    - građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje društvenih domova/kulturnih centara

    - građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina

c) u sektoru dječjih vrtića

   - građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjih vrtića

d) u sektoru vatrogasnih domova:

   - građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnih domova

 

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.