Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Objavljeno:
18.7.2018
Rok za prijavu:
Otvoreno do iskorištenja sredstava
Visina sufinanciranja:
do 100 %

U Tiko Pro pripremamo projektne prijave bez naplate fiksnog dijela! Naši prijavitelji ne riskiraju, plaćanje naše usluge je vezano isključivo za uspješno povlačenje sredstava na natječaju. Prijavljujemo samo kvalitetne projekte!

Cilj Zakona

Povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj (IRI) i povećanje broja poduzetnika koji ulažu u IRI te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na IRI projektima. 

Najviši iznos potpore

 • za pretežno temeljno istraživanje: do 300.000,00 eura po poduzetniku po projektu, 
 • za pretežno industrijsko istraživanje: do 200.000,00 eura po poduzetniku po projektu, 
 • za pretežno eksperimentalni razvoj: do 100.000,00 eura po poduzetniku po projektu, 
 • za studije izvedivosti do 50.000,00 eura po studiji. 
 
Ukupni iznosi mogu se povećati ako više od 50% troškova istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se pribavljaju isključivo za projekt, poduzetnik ugovori s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. 
 
Najviši ukupni zbirni iznos potpore za IRI projekt je sljedeći: 
 • za pretežno temeljno istraživanje: do 40 milijuna eura po poduzetniku po projektu, 
 • za pretežno industrijsko istraživanje: do 20 milijuna eura po poduzetniku po projektu, 
 • za pretežno eksperimentalni razvoj: do 15 milijuna eura po poduzetniku po projektu, 
 • za studiju izvedivosti do 7,5 milijuna eura po poduzetniku po projektu. 
Korisnik ostvaruje potporu dodatnim umanjenjem porezne osnovice za prihvatljive IRI projekata odnosno za studije izvedivosti, sukladno propisima o porezu na dobit odnosno porezu na dohodak, u sljedećim ukupnim postocima: 
 • 200% prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja, 
 • 150% prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja, 
 • 125% prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj, 
 • 150% prihvatljivih troškova za studiju izvedivosti. 
Intenzitet potpore: 
 • 100 % iznosa prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja, 
 • 50 % iznosa prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja, 
 • 25 % iznosa prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj, 
 • 50 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.  
Intenziteti potpore za industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj mogu se uvećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80 % prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje i za eksperimentalni razvoj
 • za 20-postotnih bodova za male poduzetnike te za 10-postotnih bodova za srednje poduzetnike 
 • za 15-postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
  • projekt uključuje učinkovitu suradnju
  • ako se rezultati projekta objavljuju širokoj javnosti na konferencijama, objavom u repozitorijima s otvorenim pristupom ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom. 
Intenziteti potpora za studije izvedivosti mogu se uvećati za 10-postotnih bodova za srednje poduzetnike i 20-postotnih bodova za male poduzetnike

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća.  

Prihvatljivost troškova

Projekt može trajati najviše 3 godine.  

Prihvatljivi su slijedeći troškovi:

 • troškovi osoblja, koji uključuju troškove plaća i naknada istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačko-razvojnom projektu u razmjernom dijelu radnog vremena, 
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt, 
 • troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili su licencijom ustupljeni od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt (do 30 % ukupnih prihvatljivih troškova), 
 • izdaci poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda), nastali izravno kao posljedica projekta, 
 • dodatni režijski troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja, 
 • izrada studije izvedivosti.  
Neopravdani su troškovi u sektorima: 
 • poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68), 
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92), 
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake 64, 65, 66), 
 • djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD oznake 87, 88), 
 • trgovina na malo i veliko (NKD oznake 45, 46, 47). 

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.