Detalji natječaja

Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda 2024. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Svrha (cilj) i Predmet Poziva

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:

 1. povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.,
 2. smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.

Predmet poziva
Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Očekivani učinci Poziva:

 • smanjenje emisija stakleničkih plinova
 • povećanje instalirane električne snage iz obnovljivih izvora energije
 • ušteda energije
 • povećanje instaliranog kapaciteta skladištenja energije

Ukupna raspoloživa sredstva: 33.813.570 eura

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos 100.000,00 eura
 • najviši iznos 5.000.000,00 eura

Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu po Prijavitelju ( uključujući i sva povezana društva) koji se može dodijeliti  iznosi do 5.000.000,00 eura u sklopu ovog Poziva.

Intenzitet potpore za pojedini projekt izračunava se u skladu sa Programom dodjele državne potpore.

A. za ulaganja u proizvodnju OIE, uključujući visokoučinkovitu kogeneraciju na temelju obnovljivih izvora energije:

 • Mikro i malo poduzeće : 65 % prihvatljivih troškova
 • Srednje poduzeće: 55 % prihvatljivih troškova
 • Veliko poduzeće : 45 % prihvatljivih troškova

B. za ulaganja u skladištenje energije, samo uz provođenje ulaganja iz prethodne točke A.

 • Mikro i malo poduzeće : 50 % prihvatljivih troškova
 • Srednje poduzeće: 40 % prihvatljivih troškova
 • Veliko poduzeće : 30 % prihvatljivih troškova

 

Prihvatljivi prijavitelji i prihvatljive aktivnosti

Prihvatljivi prijavitelji:

mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Prihvatljive aktivnosti: 

 • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
 • izgradnja elektrane na biomasu
 • izgradnja elektrane na bioplin
 • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
 • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.

 

Način podnošenja projektnih prijedloga

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 9. srpnja 2024. u 9 sati.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 9. rujna 2024. do 9 sati.

Otvoren
Veličina poduzeća: mikro, mala, srednja, velika
Područje: zelena tranzicija
Vrsta natječaja: bespovratna sredstva
Visina sufinanciranja: do 65% prihvatljivih troškova
Datum objave: 09.07.2024
Rok za predaju: 09.09.2024

Trebate li našu pomoć prilikom pridobivanja sredstava?

Kontaktirajte nas