Program Digitalna Europa (DEP)

Program za digitalnu Europu (DEP) je centralizirani program EU (2021.-2027.).

Cilj je programa Digitalna Europa (2021. – 2027.) ubrzati oporavak i potaknuti digitalnu transformaciju Europe podupiranjem dvaju ciljeva Europske unije, odnosno zelene tranzicije i digitalne transformacije, te jačanjem otpornosti i strateške autonomije Europske unije. Programom se financiraju projekti za 5 ključnih područja:

  • Superračunalstvo (2,2 milijarde €) 
  • Umjetna inteligencija (2,1 milijarda €) 
  • Kibernetička sigurnost (1,6 milijardi €) 
  • Napredne digitalne vještine (580 milijuna €) 
  • Osiguravanje široke upotrebe digitalnih tehnologija u gospodarstvu i društvu (1,1 milijarda €)

Program je kvalitetno osmišljen da bi se popunila praznina između istraživanja digitalnih tehnologija i njihove upotrebe te da bi se rezultati istraživanja predstavili na tržištu u korist građana i poduzeća na području Europe, a posebice malih i srednjih poduzeća (MSP).

Pronađite pozive na podnošenje prijedloga za program Digitalna Europa

  

Proračun 9,2 milijardi eura
 
Rokovi: 2021. - 2027.

Pomoč

Kontaktirajte nas već danas i pridružite se našoj mreži uspješnih klijenata koji su iskoristili naše stručno savjetovanje.

Razgovarajmo o mogućnostima suradnje. Zajedno ćemo provjeriti kako vam možemo najbolje pružiti podršku.

Kontaktirajte nas