PREKOGRANIČNA SURADNJA – INTERREG A

Europskom prekograničnom suradnjom podupire se suradnja između regija razine NUTS II iz barem dviju različitih država članica koje se nalaze izravno na granicama ili uz granice. Cilj je riješiti zajednički utvrđene česte izazove u graničnim regijama te iskoristiti neiskorišteni potencijal za rast na graničnim područjima uz istovremeno poboljšanje postupka suradnje za ukupan usklađeni razvoj Europske unije.

Poveznica na programe suradnje za 2021. – 2027.

Uz proračun koji iznosi 6,7 milijardi €, 73 programa prekogranične suradnje za 2021. – 2027. usmjerena su na poboljšanje aktivnosti prekogranične suradnje između susjednih regija i država. Ti programi prekogranične suradnje sastoje se od 49 unutarnjih programa, 24 vanjska programa (10 programa IPA i 14 programa NEXT) i programa PEACE+.

TRANSNACIONALNA SURADNJA – INTERREG B

Transnacionalna suradnja obuhvaća regije iz nekoliko država EU-a koje tvore veća područja. Cilj je potaknuti bolju suradnju i regionalni razvoj unutar Europske unije putem zajedničkog pristupa za rješavanje čestih problema. Programom Interreg B podupire se širok raspon ulaganja u projekte koji su povezani s inovacijama, okolišem, pristupačnošću, telekomunikacijama i urbanim razvojem.

  • Putem 14 programa transnacionalne suradnje nastavit će se podupirati aktivnosti suradnje na većoj razini unutar Europe i izvan nje.
  • Putem 4 transnacionalna programa, odnosno programa Interreg za regiju Baltičkog mora, programa Interreg za regiju Dunava, Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje (Interreg IPA Adrion) i programa Interreg za alpski prostor izravno će se podupirati makroregionalne strategije koje obuhvaćaju njihova zemljopisna područja, pri čemu 80 % tematske koncentracije treba biti usklađeno s makroregionalnom strategijom.
  • U transnacionalnim programima povezanima sa strategijama morskih bazena, poput programa Interreg za atlantsko područje ili programa Interreg NEXT za crnomorski bazen, također se primjenjuje tematska koncentracija.

Transnacionalne programe moguće je dodatno financirati putem Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) ili Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI).

MEĐUREGIONALNA SURADNJA – INTERREG C

Potprogram međuregionalne suradnje usmjeren je na poboljšanje učinkovitosti kohezijske politike promicanjem razmjene iskustava, inovativnih pristupa i jačanja kapaciteta među regijama.

U razdoblju od 2021. do 2027. nastavit će se provoditi četiri programa međuregionalne suradnje:

Sredstva za ovaj potprogram iznose više od 550 milijuna eura.

Potprogrami C provode se u svih 27 država članica EU-a. Norveška i Švicarska nastavit će sudjelovati u programima za razdoblje od 2014. do 2020. godine i to s vlastitim sredstvima.

Štoviše, program URBACT provodit će se u 5 država korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći (Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Albanija). Osim Norveške i Švicarske, Europska promatračka mreža za teritorijalni razvoj i koheziju (ESPON) uključivat će i Lihtenštajn i Island.

INTEGRACIJA NAJUDALJENIJIH REGIJA I NJIHOVA SUSJEDNOG OKRUŽENJA – INTERREG D

Na temelju nove Uredbe o Interregu za razdoblje od 2021. do 2027. godine, specifičnosti najudaljenijih regija prepoznate su putem posebnog potprograma (potprogram D).

Time se takvim regijama pomaže da surađuju sa susjednim državama i područjima na najučinkovitiji i najjednostavniji način.

Pozive na podnošenje prijedloga moguće je poslati za kombinirano financiranje u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) koji je uspostavljen Uredbom (EU) 2021/947 Europskog parlamenta i Vijeća.

Potprogram D odnosi se na 4 zemljopisna područja:

  • Amazonija, Karibi
  • Srednji Atlantik / Gvinejski zaljev (MAC)
  • Indijski ocean 
  • Mozambički kanal.

Financijska sredstva predstavljaju 3,5 % iznosa za financiranje programa INTERREG, odnosno više od 280 milijuna eura.

Pomoč

Kontaktirajte nas već danas i pridružite se našoj mreži uspješnih klijenata koji su iskoristili naše stručno savjetovanje.

Razgovarajmo o mogućnostima suradnje. Zajedno ćemo provjeriti kako vam možemo najbolje pružiti podršku.

Kontaktirajte nas