Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF)

Cilj poziva za dostavu prijedloga Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) je podrška uspostavi infrastrukture za opskrbu alternativnim gorivima, pridonoseći dekarbonizaciji prometa duž mreže TEN-T.

Europska komisija pokrenula je 29. veljače poziv na dostavu prijedloga u okviru Connecting Europe Facility (CEF) za promet: The Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF).
Cilj poziva za dostavu prijedloga The Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) je podrška uspostavi infrastrukture za opskrbu alternativnim gorivima, pridonoseći dekarbonizaciji prometa duž mreže TEN-T.

Koji su projekti prihvatljivi za financiranje?

Poziv obuhvaća projekte s primjenama u:

 • cestovnom prometu,
 • pomorskom prometu,
 • unutarnjim plovnim putevima,
 • željezničkom prometu i
 • zrakoplovstvu.

S proračunom od 1 milijarde eura, poziv CEF AFIF za razdoblje 2024.-2025. podržava implementaciju infrastrukture za opskrbu alternativnim gorivima duž Trans-europske mreže za promet (TEN-T).

Poziv, koji završava 2025. godine, fokusirat će se na:

 • stanice za električno punjenje,
 • stanice za punjenje vodikom i
 • točke za punjenje amonijakom/metanolom

duž glavnih prometnih koridora Europske unije.

Osim podrške za električne i vodikove punionice, predstavljene su nove mogućnosti financiranja, kao što su podrška za megavatne punionice za teška vozila, električna i vodena infrastruktura na zračnim lukama, te opskrba električnom energijom i bunkeriranje za amonijak i metanol u lukama.

Prihvatljivi sudionici (prihvatljive zemlje)

Da bi bili prihvatljivi, podnositelji prijave (korisnici i povezane entiteti) moraju:

 • biti pravne osobe (javna ili privatna tijela)
 • biti registrirani u jednoj od prihvatljivih zemalja, tj. biti registrirani u jednoj od država članica prihvatljivih za financiranje iz Kohezijskog fonda
 • Entiteti iz drugih zemalja iznimno su prihvatljivi za projekte od zajedničkog interesa u području prometa ako nadležno tijelo smatra njihovo sudjelovanje ključnim za provedbu aktivnosti.

Podnositelji prijave moraju posjedovati potrebno znanje, kvalifikacije i resurse za uspješnu implementaciju projekata i doprinijeti svojim udjelom (uključujući dovoljno iskustva u projektima usporedive veličine i prirode).

Proračun

Pod ovim pozivom dostupno je 1 milijarda EUR: 780 milijuna EUR pod Općim omotnicom i 220 milijuna EUR pod Kohezijskom omotnicom.

AFIF će financirati infrastrukturu alternativnih goriva kombinacijom CEF potpora i financijske podrške od financijskih institucija kako bi se postigao veći učinak investicije. Nacionalne promotivne banke, Europska investicijska banka (EIB) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) bit će Implementacijski partneri (IP) AFIF-a i olakšat će ove operacije. Ostale javne ili privatne financijske institucije (Ostale FI), kao što su komercijalne banke, također će podržavati financiranje projekata.

Kada se prijaviti?

Podnositelji prijave mogu predati svoje prijedloge prije bilo kojeg od tri krajnja roka:

 • 24. rujna 2024. u 17.00 (CET)
 • 11. lipnja 2025. u 17.00 (CET)
 • 17. prosinca 2025. u 17.00 (CET)

 

Raspored i rokovi (indikativno)

Otvaranje poziva

29. veljače 2024.

Rok za predaju

1.Rok

2.Rok

3.Rok

24. rujna 2024. 17:00 CET (Bruxelles)

11. lipnja 2025. 17:00 CET (Bruxelles)

17. prosinca 2025. 17:00 CET (Bruxelles)

Evaluacija:

Listopad – studeni 2024.

Srpanj – kolovoz 2025.

Siječanj – Veljača

 2026.

Informacije o rezultatima evaluacije:

Siječanj 2025.

Listopad 2025.

Travanj 2026.

Potpisivanje GA:

Svibanj – lipanj 2025.

Veljača – ožujak 2026

Kolovoz – Rujan 2026.

AFIF podržava zrele investicijske projekte koji su prethodno odobreni od strane država članica u kojima će se provoditi, te prethodni dogovor s Implementacijskim partnerom ili financijskom institucijom uspostavljenom u EU za jamstvo kredita u podršci projektu.

AFIF podržava zrele investicijske projekte koji su dobili odobrenje za financiranje od Implementacijskog partnera ili od javne ili privatne financijske institucije uspostavljene u EU.

Stopa financiranja i maksimalni iznos potpore

Financijska podrška Unije u vezi s potporama pod Fondom za infrastrukturu alternativnih goriva imat će oblik:

 1. Za temu CEF-T-2024-AFIFCOEN-UNITS: Fond za infrastrukturu alternativnih goriva - Jedinice doprinosa:

Potpora će biti jedinična potpora. To znači da će nadoknaditi fiksni iznos po jedinici, temeljen na jediničnim troškovima, jediničnim doprinosima ili financiranju koje nije povezano s troškovima, kako slijedi:

Punionica minimalne snage

Jedinica doprinosa (EUR)

150 kW

30.000

350 kW

60.000

 1. Za temu CEF-T-2024-AFIFCOEN-COSTS: Fond za infrastrukturu alternativnih goriva - Stopa sufinanciranja:

Kriteriji

Standardna stopa financiranja

Stopa za najudaljenije regije

Maksimalni iznos potpore po punionici

Troškovi radova, plovila, opreme

Do 50%

Do 70%

N/A

Izlazna snaga ≥ 1MW

50% prihvatljivih troškova

70%

N/A

350KW < Snaga < 1MW

50% prihvatljivih troškova

70%

40.000 €

150KW < Snaga < 350KW

50% prihvatljivih troškova

70%

20.000 €

Pozadina programa Connecting Europe Facility (CEF)

Ovaj program je dio programa Connecting Europe Facility (CEF) za promet, koji igra ključnu ulogu u financiranju visokoučinkovitih i održivih projekata na trans-europskim prometnim mrežama. S 25,6 milijardi eura dostupnih iz EU proračuna za razdoblje 2021-2027, CEF Promet podržao je više od 1.450 projekata od 2014. godine, ukupne vrijednosti 36,3 milijarde eura.

Cilj programa Connecting Europe Facility (CEF)  u sektoru prometa je podrška ulaganjima u izgradnju nove prometne infrastrukture u Europi ili obnovu i nadogradnju postojeće infrastrukture.

Ciljevi politike TEN-T su:

 • dovršetak glavne mreže do 2030. godine, koja se temelji na devet multimodalnih koridora, i
 • dovršetak sveobuhvatne mreže do 2050. godine kako bi se olakšao pristup svim regijama Europe.

Na slici su prikazani devet glavnih mrežnih koridora, od kojih dva prolaze kroz Sloveniju (Mediteranski koridor i Baltičko-Jadranski koridor).

 

Zainteresirani? Kako vam možemo pomoći?

Ako planirate projekt usklađen s jednom od tema CEF Prometa, ne ustručavajte se kontaktirati nas. Tiko Pro je uspješno upravljao brojnim EU projektima i rado će vam pomoći pripremiti vaš zahtjev za potporu i plan projekta. Budući da posjedujemo bogato iskustvo, možemo se pobrinuti za cijeli proces prijave, osiguravajući potpuno usklađenost s EU zahtjevima.

Kontaktirajte nas

Zajedno možemo izgraditi održiviju budućnost za promet u Europi!

 

Pomoč

Kontaktirajte nas već danas i pridružite se našoj mreži uspješnih klijenata koji su iskoristili naše stručno savjetovanje.

Razgovarajmo o mogućnostima suradnje. Zajedno ćemo provjeriti kako vam možemo najbolje pružiti podršku.

Kontaktirajte nas