LIFE - Program za okoliš i klimatske akcije

Life program

Glavni ciljevi programa LIFE su podržati razvoj, provedbu, praćenje i provođenje zakonodavstva i politika Europske unije vezanih za okoliš i klimu u svim sektorima. 

 
Prioritetni sektori 
Područje okoliša 
Podprogram Priroda i biološka raznolikost 
Podprogram Kružno gospodarstvo i kvaliteta života 
Područje klimatskih akcija 
Podprogram UbIažavanje klimatskih promjena i prilagodba 
Podprogram Prijelaz na čistu energiju 
Vrste akcija 
Inovativne i strateške akcije 
Standardni projekti akcija 
Strateški projekti 
Ostale akcije 
Postotak sufinanciranja 
do 60%, varira - ovisno o podprogramu/pozivu 
Trajanje projekta 
Obično 2-5 godina, maksimalno 10 godina 
Prosječna vrijednost projekta 
LIFE projekti obično se kreću od 1 do 10 milijuna EUR 
Područja financiranja 
Prijelaz na kružno, energetski učinkovito i klimatski otporno gospodarstvo, poboljšanje biološke raznolikosti te održivo upravljanje vodom, tlom i zrakom
Rok za podnošenje 
Rujan 2024; varira ovisno o vrsti projekta 

 

Program LIFE ima za cilj prelazak na održivo, kružno, energetski učinkovito te klimatski neutralno i otporno gospodarstvo temeljeno na obnovljivoj energiji. To uključuje poboljšanje kvalitete okoliša i stopiranje gubitka biološke raznolikosti. Podržavajući provedbu i upravljanje mrežom Natura 2000, doprinosi se ciljevima Europskog zelenog plana integrirajući ciljeve politike EU-a u različitim sektorima. 

 

Program LIFE obuhvaća četiri podprograma:  

 • Priroda i biološka raznolikost,  
 • Kružno gospodarstvo i kvaliteta života,  
 • Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba te 
 • Prijelaz na čistu energiju. 

 

Četiri podprograma doprinose prioritetima programa LIFE na sljedeći način: 

 • Poticanjem i integriranjem provedbe ciljeva politike EU-a za zaustavljanje i preokret gubitka staništa divljih životinja i vrsta u svim sektorima, kao i ciljeva Strategije za biološku raznolikost do 2030. godine; 

 • Podupiranjem prijelaza na kružno gospodarstvo te zaštitom i poboljšanjem kvalitete prirodnih resursa EU-a, uključujući među ostalim zrak, tlo i vodu; 

 • Podrškom implementaciji okvira energetske i klimatske politike za 2030. godinu, ciljeva EU-a da postigne klimatsku neutralnost do 2050. godine te nove strategije EU-a o prilagodbi na klimatske promjene; 

 • Izgradnjom kapaciteta, poticanjem ulaganja te podržavanjem provedbe politika usmjerenih na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije 

 

Tko se može prijaviti?  

 

 • Prihvatljive subjekte čine poduzeća, akademske institucije, nacionalne, regionalne i lokalne vlade te nevladine organizacije (NVO).  
 • Prijave se mogu podnijeti od strane pojedinačne organizacije ili u konzorciju s drugim europskim partnerima. 

 

Što može povećati vjerojatnost uspjeha? 

 

 • Projekt bi trebao demonstrirati inovativnost, potencijal za skalabilnost i jasno usklađivanje s EU politikama.  
 • Projekt koji nastoji promicati inovativne tehnike i pristupe, potaknuti razvoj uspješnih praksi i ulaganja u održive inicijative te poboljšati upravljanje.

  

Ključni uvjeti za projavitelje 

 

Prije donošenja odluke o participiranju, na sva dolje navedena pitanja trebali biste moći odgovoriti s DA. 

 

 • Je li vaš projekt usklađen s ciljevima programa? 

Projekti moraju izravno doprinositi ciljevima programa LIFE, kao što su održivost, biološka raznolikost, prilagodba klimi i energetska tranzicija. 

 

 • Je li Vaš projekt inovativan? 

Projekti bi trebali imat inovativne tehnike, metode ili pristupe koji se mogu replicirati ili proširiti, poboljšavajući najbolje prakse i znanje u odgovarajućim područjima. 

 

 • Ima li Vaš projekt jasne i mjerljive ciljeve? 

Projekti moraju imati specifične, mjerljive, ostvarive, realistične i vremenski ograničene (SMART) ciljeve kako bi olakšali jasne rezultate i učinke. 

 

 • Imate li mrežu potencijalnih dionika (partnera) koji će biti uključeni u projekt? 

Projekti bi trebali uključivati dionike, uključujući javne i privatne subjekte, nevladine organizacije i civilno društvo i trebali bi težiti izgradnji kapaciteta za bolje upravljanje okolišem. 

 

 • Imate li dovoljne financijske i operativne kapacitete? 

Prijavitelji moraju dokazati dovoljne operativne i financijske kapacitete za upravljanje i uspješno dovršenje projekta, uključujući sposobnosti sufinanciranja gdje je to primjenjivo. 

 

Ako želite povećati svoje šanse za uspjeh, pošaljite svoj zahtjev OVDJE.

Pomoč

Kontaktirajte nas već danas i pridružite se našoj mreži uspješnih klijenata koji su iskoristili naše stručno savjetovanje.

 

Razgovarajmo o mogućnostima suradnje. Zajedno ćemo provjeriti kako vam možemo najbolje pružiti podršku.

 

Kontaktirajte nas