Detalji natječaja

POTPORE ZA ULAGANJA

Predmet natječaja

Projekt ulaganja je ulaganje za mikro, male, srednje i velike poduzetnike u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo korisnika potpore za:

 • Početno ulaganje ili
 • Početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti

Početno ulaganje je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice:

a) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 150.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta

b) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta za mikropoduzetnike u razdoblju realizacije projekta

c) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera

d) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 3.000.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

e) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 500.000,00 eura za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa, bez otvaranja novih radnih mjesta.

Razdoblje realizacije početnog ulaganja odnosno projekta ulaganja traje tri godine od datuma početka projekta ulaganja i obuhvaća sva ulaganja koja je pokrenuo korisnik potpore u tom razdoblju.

Početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu unesenu u vlasništvo korisnika potpore povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice ili diversifikacijom djelatnosti poslovne jedinice, pod uvjetom da nova djelatnost nije ista ili slična djelatnosti koja se prethodno obavljala.

Veliki projekti ulaganja odnose se na početne projekte ulaganja s prihvatljivim troškovima višim od iznosa od 50.000.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji

SME i velika poduzeća – trgovačka društva ili fizičke osobe (obrtnici)

Prihvatljivi troškovi

 • proizvodno-prerađivačke aktivnosti,
 • razvojno-inovacijske aktivnosti,
 • aktivnosti poslovne podrške,
 • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti.

Potporama se osigurava ekološki sigurna i održiva poduzetnička aktivnost, te jedan ili više ovih ciljeva:

 • doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva Republike Hrvatske
 • doprinos održivom konceptu industrije i naprednim tehnološkim rješenjima industrije 4.0.
 • unos nove opreme i suvremenih tehnologija
 • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika
 • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti
 • povećanje poduzetničke konkurentnosti
 • ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske
 • gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 • rast produktivnosti gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj.

Intenzitet podpore

Intenzitet potpore ovisi o veličini poduzeća i lokaciji ulaganja:

 

Mikro i mali poduzetnici

Srednji poduzetnici

Veliki poduzetnici

 Grad Zagreb

55%

45%

45%

 Panonska Hrvatska

70%

60%

50%

 Sjeverna Hrvatska

70%

60%

50%

 Jadranska Hrvatska

60%

50%

40%

*veliki poduzetnici na području Grada Zagreba regionalnu potporu temeljem Zakona o poticanju ulaganja mogu koristiti isključivo za početno ulaganje u novu ekonomsku djelatnost.

Porezne potpore za mikropoduzetnike

 • umanjuje se stopa poreza na dobit za 50% od propisane stope poreza za ulaganja od minimalno 50.000,00 eura u razdoblju do pet godina od godine početka investicije, uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja, u razdoblju od tri godine od početka ulaganja
 • u opravdane troškove ulaganja za mikropoduzetnike spada i unos korištene opreme/strojeva do maksimalno pet godina starosti.

Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike

 • umanjuje se stopa poreza na dobit za 50%, 75% ili 100%, ovisno o iznosu ulaganja i broju novootvorenih radnih mjesta, u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja (50% za ulaganja u iznosu od 150.000,00 – 1.000.000,00 eura i otvaranje pet novih radnih mjesta; 75% za ulaganja u iznosu od 1.000.000,00 – 3.000.000,00 eura i otvaranje 10 novih radnih mjesta; 100% za ulaganja veća od 3.000.000,00 eura i 15 novootvorenih radnih mjesta).

Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Bespovratna novčana potpora izračunava se na sljedeći način:

 • do 10% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi do 10%, maksimalno do 3.000 eura po novootvorenom radnom mjestu;
 • do 20% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 20%, maksimalno do 6.000 eura po novootvorenom radnom mjestu;
 • do 30% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, maksimalno do 9.000 eura po novootvorenom radnom mjestu.

Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Prihvatljivi troškovi su:

·         troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju

·         troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima, koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme, ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja. Troškovi smještaja su isključeni.

Intenzitet potpore je do 50 % prihvatljivih troškova, a može se povećati do 70 %:

 • za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom
 • za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzetniku
 • za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom i mikropoduzetniku.

Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

 • razvojno-inovacijske aktivnosti: povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta za 50%; za investicije se odobrava bespovratna novčana potpora za kupnju opreme/strojeva u visini do 20% prihvatljivih troškova kupnje opreme/strojeva, u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 500.000,00 eura, uz uvjet da kupljena oprema/strojevi mora biti oprema/strojevi visoke tehnologije
 • aktivnosti poslovne podrške: povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja za 25%
 • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti: povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta za 25%.

Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

 • potpore za ulaganje od najmanje 5.000.000,00 eura u dugotrajnu imovinu, uz uvjet popunjavanja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, u razdoblju od tri godine od početka ulaganja
 • bespovratna novčana potpora odobrava se za troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja te troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme u iznosu:
 • 10% prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 20%, u ukupnom maksimalnom iznosu do 500.000,00 eura
 • 20 % prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi iznad 20%, u ukupnom maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 eura.

Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

 • povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja:
  • Otvaranje 100 novih radnih mjesta - povećanje potpore za 25%
  • Otvaranje 300 novih radnih mjesta - povećanje potpore za 50%
  • Otvaranje 500 novih radnih mjesta  - povećanje potpore za 100%

Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

 • potpore za ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore u iznosu od najmanje 3.000.000,00 eura, uz uvjet popunjavanja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja
 • potpora se dodjeljuje poduzetnicima koji će gospodarski aktivirati zemljište ili građevine u vlasništvu RH koje dosad nisu u funkciji te se na njima ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti.

Potpore za modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodnih procesa:

 • osnovna namjena potpore je unapređenje postojeće tehnološke razine poslovnih procesa unutar proizvodno-prerađivačke industrije i njezina transformacija prema tehnološkoj razini industrije 4.0
 • umanjuje se stopa poreza na dobit za 50%, 75% ili 100% od propisane stope, ovisno o visini ulaganja, u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja (kategorije ulaganja: 500.000,00 – 1.000.000,00 eura; 1.000.000,00 – 3.000.000,00 eura; iznad 3.000.000,00 eura).

 

Zaključno, isplati se proučiti potpore koje nudi Zakon o poticanju ulaganja i pridružiti se obitelji poduzeća kojima smo pomogli kod dobivanja državnih poticaja. Jedno od njih je Wiedmann Izo-Prod d.o.o., veliko proizvodno poduzeće. Evo što kažu o svojoj suradnji s našim stručnim kadrom.

 

"Nakon više od 20 godina samostalnog rješavanja raznoraznih financijskih situacija, konačno nam se ukazala prilika doći i do poticaja. Za Tiko-Pro smo dobili preporuku i odlučili smo zaploviti u te vode i vidjeti može li se išta učiniti. Ostali smo ugodno iznenađeni organiziranošću i uloženom trudu i vremenu, kao i pomoći koju su nam pružili izvrsni i profesionalni djelatnici tvrtke Tiko-Pro.

Zbog specifičnosti našeg poslovanja, ali i natječaja (op. a. državnih izbora), cijeli je proces trajao dugo, osobito u dijelu odobrenja, ali je uspješno priveden kraju. Najbolja preporuka koju možemo dati jest činjenica da smo odlučili nastaviti suradnju i na drugom projektu."

Otvoren
Veličina poduzeća: MSP, velika poduzeća – trgovačka društva ili fizičke osobe (obrtnici)
Područje: početno ulaganje
Vrsta natječaja: porezna potpora
Visina sufinanciranja: od 50.000,00 eura - neograničeno
Datum objave: 24.6.2022.
Rok za predaju: neograničen (Zakon je na snazi)

Trebate li našu pomoć prilikom pridobivanja sredstava?

Kontaktirajte nas