Novosti

Novosti i događaji iz svijeta EU fondova

PAGE NAME
Vaučeri – koja je njihova prednost?
27. kolovoza 2020 Novosti

Vaučeri – koja je njihova prednost?

Do kraja godine na raspolaganju imamo 2 natječaja u obliku vaučera – Inovacijski vaučer i Znakovi kvalitete. Vaučer je isprava koju izdaje nadležno tijelo korisniku, a kojom se obvezuje nadoknaditi troškove usluga koje je pružio pružatelj usluga korisniku potpore. Najveća vrijednost oba vaučera iznosi 75.000,00 kn, a namijenjeni su isključivo MSP-ovima!

Pozivi su manjeg opsega, međutim njihova važnost je velika.

INOVACIJSKI VAUČER

Inovacijski vaučer sufinancira trošak znanstveno-istraživačke organizacije koja mora biti upisana u Upisnik znanstvenih organizacija. Svrha Poziva je da se pruža stručna podrška od strane fakulteta ili slične organizacije u obliku aktivnosti testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Realizacijom aktivnosti Prijavitelju se omogućuje prelazak na viši stupanj razvoja produkata (proizvoda, usluge ili procesa) koji je novost u poduzeću i/ili na tržištu.

Intenzitet potpore ovisi o razvijenosti JRS:

  1. najviše 70% prihvatljivih troškova – IV. skupina JRS
  2. najviše 75% prihvatljivih troškova – III. skupina JRS
  3. najviše 80% prihvatljivih troškova – II. skupina JRS
  4. najviše 85% prihvatljivih troškova – I. skupina JRS

Prijavitelj može podnijeti ukupno 5 vaučera, što mu omogućava lakši razvoj produkta te konačno plasiranje istog na tržište. Podnošenje novog vaučera je moguće tek kad se dobije odgovor na prijašnji podnesen vaučer.

ZNAKOVI KVALITETE

Znakovi kvalitete doprinose povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova čime se osiguravaju preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Pojam znakovi kvalitete odnosi se na znakove:

  • „Hrvatska kvaliteta“
  • „Izvorno hrvatsko“
  • „Tradicijski obrt“
  • „Umjetnički obrt“

Kao jedine organizacije koje mogu dodijeliti hrvatske znakove kvalitete odnosno prihvatljivi pružatelji usluge su utvrđeni kako slijedi: 

  • Hrvatska obrtnička komora za tradicijske i umjetničke obrte
  • Hrvatska gospodarska komora za znakove Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.