Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

ESIF Krediti za rast i razvoj

Objavljeno:
7.11.2017
Rok za prijavu:
n.p.
Visina sufinanciranja:
1.500.000.000 KN

Predmet natječaja

Dodana vrijednost „ESIF Kredita za rast i razvoj“ za poduzetnike bit će i oslobađanje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit i sklapanja ugovora o kreditu te redovnog korištenja kredita.

Prihvatljivi prijavitelji

Mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci. Lista prihvatljivih područja djelatnosti ulaganja prema NKD-u:

 • C: Prerađivačka industrija
 • I: Turizam (Djelatnosti pružanja smještaja)
 • J: Informacije i komunikacije – svi podsektori
 • M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti – svi podsektori
 • N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – podsektor 79
 • Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – svi podsektori
 • R: Umjetnost, zabava i rekreacija – podsektori 90 i 93
 • S: Ostale uslužne djelatnosti – podsektori 95 i 96

Prihvatljivi troškovi

 • Opravdana su ulaganja u materijalnu i nematrijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava.
 • Do 30% iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom.
 • Rok otplate: krediti se odobravaju na rok od 12 godina (uključujući poček od 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

Intenzitet potpore

Iznos kredita je minimalno 100 tisuća eura i maksimalno 3 milijuna eura, tj. 10 milijuna eura za sektor turizma.

Krediti iz ovog financijskog instrumenta financirat će se 50 posto iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0 posto, a 50 posto iz izvora poslovnih banaka po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati poslovna banka. Ovakav način financiranja znači da će u konačnici kamatna stopa za poduzetnike biti upola niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava ESIF-a.

Banke:

 • Erste & Steiermärkische Bank d.d.,
 • Privredne banke Zagreb d.d. i
 • Zagrebačke banke d.d.

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.