Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

OTVOREN NATJEČAJ - Bespovratna sredstva za natječaj Internacionalizacija poslovanja MSP - Faza 2

Objavljeno:
24.9.2018
Rok za prijavu:
29.6.2020
Visina sufinanciranja:
65-85 % prihvatljivih troškova

Predmet natječaja

Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda(usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi. Natječajem su isključeni:

 • određeni sektori,
 • određene NKD djelatnosti,
 • prijavitelji koji nemaju registriran poslovni nastan u RH,
 • prijavitelji u postupku likvidacije, predstečajne nagodbe i u stečaju,
 • prijavitelji s nepodmirenim obvezama,
 • prijavitelji koji nisu registrirani za obavljanje gospdoarske djelatnosti najkasnije u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga,
 • prijavitelji koji nemaju niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga.
 • prijavitelji koji su u prošloj poslovnoj godini ostvarili gubitak,
 • prijavitelji u blokadi.

Prihvatljive aktivnosti

 1. nastup na međunarodnom sajmu izvan RH koji ima najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih  poslovnih posjetitelja i koji je upisan u baze www.expodatabase.com, www.auma.de,
 2. troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH,
 3. informiranje i vidljivost projekta.
Trajanje projekta je maksimalno 24 mjeseca.
 
Prihvatljivi su troškovi:
 1. troškovi izložbenog prostora,
 2. troškovi upravljanja izložbenim prostorom (do 15 % ukupne vrijednosti projektnog prijedloga),
 3. troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH (do 15.000,00 HRK),
 4. troškovi izrade analize tržišta, strategije izvoza i izrade analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih (do 38.000,00 HRK),
 5. troškovi informiranja i vidljivosti do 2.000,00 HRK.

Visina potpore

 • min. 100.000,00 HRK,
 • max. 1.000.000,00 HRK,
 • do 65 % prihvatljivih troškova za srednja poduzeća,
 • do 85 % za mikro i mala poduzeća,
 • Visina raspoloživih sredstava: 134.000.000 kn.

Datum podnošenja projektne prijave: 30.10.2018. u 11:00.

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.