Detalji natječaja

EFRR - ZAJAM ZA INVESTICIJE

CILJ I NAMJENA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Ciljevi Financijskog instrumenta:

 • jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova
 • otvaranje radnih mjesta
 • poticanje proizvodnih investicija

kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja (smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja).

Namjena EFRR zajma:
I. Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
II. Obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma)

PRIHVATLJIVI KORISNICI

 • Financijski instrument namijenjen je subjektima koji:
 • imaju status "subjekta malog gospodarstva" sukladno članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu)
 • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu)
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

UVJETI I OTPLATA EFRR ZAJMA za INVESTICIJE

Iznos zajma Od 25.000,01 EUR do 100.000 EUR
Kamatna stopa Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku[1] na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 1 postotni bod (Link), fiksna za cijeli period otplate zajma
Rok korištenja 6 mjeseci od isplate zajma
Poček Do 1 godine
Rok otplate Od 1 do 10 godina uključujući poček
Dinamika otplate Kvartalne rate
Instrumenti osiguranja Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika od strane HAMAG-BICRO-a
Naknada
 • Bez naknade za odobrenje
 • Izmjene uvjeta nakon Odluke o odobrenju naplaćuju se sukladno Pravilniku o naknadama HAMAG-BICRO-a

 

ROK VAŽENJA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Ovaj Financijski instrument stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2029. godine.

 

Otvoren
Veličina poduzeća: MSP
Područje: ulaganje u materijalnu/nematerijalnu imovinu (oprema, strojevi)
Vrsta natječaja: kredit/zajam (povratna sredstva)
Visina sufinanciranja: /
Datum objave: 16.4.2024.
Rok za predaju: do iskorištenja sredstava

Trebate li našu pomoć prilikom pridobivanja sredstava?

Kontaktirajte nas