Detalji natječaja

EFRR Mali zajam za obrtna sredstva

CILJ I NAMJENA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Cilj Financijskog instrumenta je povećanje dostupnosti zajmova za mikro i male subjekte malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja (smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja).

Namjena zajma je financiranje obrtnih sredstava, odnosno financiranje troškova npr.:

 • pripreme proizvodnje
 • sirovina i materijala
 • ostalih proizvodnih troškova
 • troškova zaposlenih
 • zakupa poslovnog prostora
 • režijskih troškova
 • općih troškova

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima koji:

 • imaju status mikro ili malog "subjekta malog gospodarstva" 
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu)
 • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu)
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

UVJETI I OTPLATA ZAJMA

Iznos zajma

Od 1.000 EUR do 30.000 EUR

Kamatna stopa

Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 0,5 postotna boda (Link), fiksna za cijeli period otplate zajma

Rok korištenja

3 mjeseca od isplate zajma

Poček

Do 6 mjeseci

Rok otplate

Od 1 do 3 godine uključujući poček

Dinamika otplate

Kvartalne rate

Instrumenti osiguranja

Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika od strane HAMAG-BICRO-a

Naknada

 • Bez naknade za odobrenje
 • Izmjene uvjeta nakon Odluke o odobrenju naplaćuju se sukladno Pravilniku o naknadama HAMAG-BICRO-a
 

Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku izračunata u skladu s Priopćenjem Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL EU, C 14, od 19.1.2008.)

ROK VAŽENJA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Ovaj Financijski instrument stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2029. godine.

Otvoren
Veličina poduzeća: Mikro, mali, gospodarski subjekti
Područje: zajam za obrtna sredstva
Vrsta natječaja: zajam (povratna sredstva)
Visina sufinanciranja: /
Datum objave: 2.4.2024.
Rok za predaju: do iskorištenja sredstava

Trebate li našu pomoć prilikom pridobivanja sredstava?

Kontaktirajte nas