Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

Bespovratna sredstva za IRI projekte - Ciljana znanstvena istraživanja

Objavljeno:
24.4.2023.
Rok za prijavu:
31.8.2023.
Visina sufinanciranja:
do 1.500.000,00 eura

Predmet natječaja

Program Ciljana znanstvena istraživanja podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja, koji se provode  u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Programom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.

Svrha Poziva: Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj je:

Prijavitelji projekt provode u obveznom partnerstvu s najmanje jednim i najviše tri partnera. Prijavitelj i partneri moraju biti dio konzorcija. Među prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija.

Visina i intenzitet potpore

Najniži iznos potpore je 500.000,00 eura, a najviši iznos potpore je 1.500.000,00 eura. Ukupna alokacija iznosi 50.003.318,00 EUR.

Intenzitet potpore:

 • Temeljno istraživanje: 100% za MSP i velika poduzeća
 • Industrijsko istraživanje: do 80%
 • Potpore za inovacije: 50%
 • Potpore male vrijednosti: 75%

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Istraživanje (TRL 1-4),
 1. Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva,
 1. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
 1. Posjećivanje i organizacija konferencija ili drugih specijaliziranih događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima,
 1. Diseminacija rezultata projekta i vidljivost,
 1. Upravljanje projektom i koordinacija konzorcija (prihvatljivo samo za prijavitelja),
 1. Administrativno vođenje projekta.

A. Potpore za projekte istraživanja i razvoja 

 1. Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (bruto 2),
 2. Troškovi vanjskih usluga istraživanja,
 3. Troškovi znanja i patenata,
 4. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 5. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta,
 6. Neizravni troškovi,
 7. Potpore za inovacije za MSP-ove,
 8. Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.). Ukupan iznos troškova službenih pristojbi ne smije biti veći od 10% prihvatljivih troškova projekta,
 9. Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva.
 1.    Potpore male vrijednosti (de minimis)
 1. Troškovi organizacije događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta,
 2. Troškovi posjećivanja događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta,
 3. Troškovi izrade internetske stranice projekta,
 4. Trošak vanjskih usluga za administrativno upravljanje projektom i pripremu i provedbu postupaka nabave,
 5. Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata.

Prihvatljive kategorije troškova za istraživačke organizacije

 1. Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (bruto 2) 
 1. Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 2. Troškovi znanja i patenata,
 3. Troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za istraživanje i razvoj i troškovi povezani s nabavom opreme (dostava, instalacija, kalibracija, edukacija za korištenje koju nudi dobavljač opreme),
 4. Trošak korištenja opreme na drugoj instituciji,
 5. Troškovi potrošnog istraživačkog materijala,
 6. Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.),
 7. Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva,
 8. Troškovi organizacije događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta,
 9. Troškovi posjećivanja događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta,
 10. Troškovi izrade internetske stranice projekta,
 11. Trošak vanjskih usluga za administrativno upravljanje projektom i pripremu i provedbu postupaka (javne) nabave,
 12. Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata proizašlih iz projekta,
 13. Troškovi terenskog istraživanja potrebnih za provedbu istraživanja predviđenih Pozivom,
 14. Neizravni troškovi.

 

 

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.