Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

Hamag Bicro mikro zajam za obrtna sredstva

Cilj Financijskog instrumenta je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika. Namjena zajma je financiranje obrtnih sredstava odnosno financiranje troškova:

- pripreme proizvodnje,

- sirovine i materijali,

- ostali proizvodni troškovi,

- troškovi zaposlenih,

- zakup poslovnog prostora,

- režijski troškovi,

- opći troškovi.

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima koji temeljem Zakona o poticanju malog gospodarstva imaju status mikro ili malog subjekta malog gospodarstva.

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima koji temeljem Zakona o poticanju malog gospodarstva imaju status mikro ili malog subjekta malog gospodarstva te koji su u trenutku podnošenja Zahtjeva za zajam:

- registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam 

- imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava

- imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme

- nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi

- nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.