Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

NAJAVA - POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

Objavljeno:
19.10.2021.
Rok za prijavu:
Nije poznat
Visina sufinanciranja:
do 50%

Prihvatljivi prijavitelji

Ovom mjerom financirat će se, kroz bespovratna sredstva, produktivna ulaganja malih, srednjih i srednje kapitaliziranih poduzeća usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu.

Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije, uključujući metaloprerađivačku, tekstilnu, prehrambenu, kemijsku, građevinsku te drvoprerađivačku industriju.

Bespovratna sredstva dodijelit će se samo financijski održivim poduzećima iz navedenih prihvatljivih sektora samo ako u kompetitivnom postupku dodjele sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose jednom ili više sljedećih ciljeva:

  • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
  • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Potpore će se dodjeljivati za ulaganja povezana sa klimatskim ili okolišnim ciljevima

- Energetska učinkovitost i demonstracijski projekti u MSP-ovima ili velikim poduzećima, i mjere potpora u skladu s kriterijima energetske učinkovitosti  

- Integracija obnovljivih izvora energije (solarna i ostale vrste energije)  

- Potpora proizvodnim procesima prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa u MSP-ovima i velikim poduzećima  

- Promicanje upotrebe recikliranih materijala kao sirovina

- doprinos stvaranju zelenih vještina i radnih mjesta te zelenog gospodarstva

Osim navedenog, dio sredstava može se namijeniti digitalizaciji poduzeća u skladu s kriterijima smanjenja emisija stakleničkih plinova ili energetske učinkovitosti.

Financijska potpora

Intenzitet potpore: 20%-50%

Ukupna alokacija: 1.900.000.000 kn

Max iznos potpore za MSP: do 7.500.000 kn

Max iznos potpore za srednje kapitalizirana poduzeća: do 35.000.000 kn

Namjena potpora (Prihvatljivi troškovi)

- ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća ,

- ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja,

- potpore za usavršavanje zaposlenih,

- potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti,

- potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije,

- savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja

- potporne aktivnosti neophodne za provedbu projekta prema de minimis uredbi.

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.