Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

OTVOREN NATJEČAJ: BESPOVRATNE POTPORE ZA DIGITALIZACIJU

Objavljeno:
24.6.2022.
Rok za prijavu:
12.8.2022
Visina sufinanciranja:
OD 55% - 70%

CILJ I SVRHA POZIVA

Cilj bespovratne potpore za digitalizaciju poslovanja je omogućiti digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mali ili srednji poduzetnici s najmanje 3 zaposlena na puno radno vrijeme u 2021. g.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi kroz:

• izradu/ razvoj/ nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/ poslovnih procesa/ proizvodnje

• implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/ novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja

• jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

Projektne aktivnosti trebaju završiti u roku od 2 godine (24 mj).

*Neprihvatljive aktivnosti po ovom Pozivu su sve aktivnosti prihvatljive u okviru poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ koji će biti uskoro raspisan. 

Prihvatljivi troškovi: 

• troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…)

troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)

• troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) - SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl. modela/usluge: nabava prava korištenja u razdoblju od najviše od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta

troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)

troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju (računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, itd.) isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti

troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.

• troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost na temelju provedenih penetracijskih testiranja/provedenih sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka

edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih aktivnosti, uključujući vještine povezane s računarstvom u oblaku, kao dio isporuke usluge do najviše 10% vrijednosti projekta

trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije, prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK 

BUDŽET, INTENZITET POTPORE I ROKOVI

BUDŽET:

Alokacija Poziva: 206.000.000,00 HRK

• min. iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK 

• max iznos bespovratnih sredstava:: 750.000,00 HRK 

 

INTENZITET POTPORE:

70% za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u I. skupinu razvijenosti
65% za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u II. skupinu razvijenosti
60% za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u III. skupinu razvijenosti
55% za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u IV. skupinu razvijenosti

 

ROKOVI:

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 01. srpnja 2022. godine u 11:00 sati.

Krajnji rok: 12. kolovoza 2022. godine u 11:00 sati

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.