Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

OTVOREN NATJEČAJ - Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Objavljeno:
14/10/2019
Rok za prijavu:
31/12/2020
Visina sufinanciranja:
do 85%

U Tiko Pro pripremamo projektne prijave bez naplate fiksnog dijela! Naši prijavitelji ne riskiraju, plaćanje naše usluge je vezano isključivo za uspješno povlačenje sredstava na natječaju. Prijavljujemo samo kvalitetne projekte!

Predmet natječaja

Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa. Inovacija proizvoda, usluge ili procesa mora predstavljati novost u poduzeću i/ili na tržištu!

 

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća

Prihvatljivi troškovi

Aktivnosti su namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

  • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa
  • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa
  • Demonstracijske aktivnosti
  • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa

Vaučer se izdaje za jednu aktivnost.

Intenzitet potpore

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 HRK

Visina sufinanciranja: do 85% prihvatljivih troškova

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.