OTVOREN POZIV - Dokazivanje inovativnog koncepta (2. krug)

Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

OTVOREN POZIV - Dokazivanje inovativnog koncepta (2. krug)

Objavljeno:
28.7.2023.
Rok za prijavu:
1.12.2023.
Visina sufinanciranja:
50%-100%

CILJ I SVRHA POZIVA

Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Svrha (cilj) Poziva: Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi Poziva:

 1. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,
 2. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I IZNOS POTPORE

 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici
 • Znanstvenoistraživačke institucije
 • Građani

POTPORA:

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 26.500,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000,00 €

INTENZITET:

Potpore za istraživanje i razvoj 

 • Mikro i mala poduzeća – 70%;
 • Srednja poduzeća – 60%.

Potpore za inovacije za MSP-ove 

 • Mikro, mala i srednja poduzeća – 50%.
 • Istraživačke organizacije: do 100%

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja.

Prihvatljive aktivnosti prijavitelja:

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja.

1) Istraživanje (TRL 3-4):

1.1) Izrada prototipa;

1.2) Demonstracija tehničke izvedivosti

2) Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom (upravljanje i zaštita IV-a, preliminarna pretraga patentnih baza, provjera pretpostavki i analiza vezana uz ciljanu uporabu, korisnike i tržište za rješenja koja se razvijaju projektom te identifikacija sljedećih ključnih točaka u razvoju i komercijalizaciji kao i izradi plana kako ih dosegnuti u slučaju potvrde koncepta)

3) Izrada dokumenata u svrhu komercijalizacije inovacije:

3.1) Analiza tržišta;

3.2) Izrada studije izvedivosti;

3.3) Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);

3.4) Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,

3.5) Pretraga patenata

3.6) Validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva

4) Vođenje projekta

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

MSP/FIZIČKE OSOBE:

Potpore za istraživanje i razvoj (intenzitet potpore iznosi 70% za mikro i mala poduzeća i 60% za srednja poduzeća)

 • Plaće istraživačkog i projektnog osoblja (bruto II)
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi savjetodavnih usluga 
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Neizravni troškovi 

Potpore za inovacije za MSP-ove (intenzitet potpore iznosi 50%)

 • Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva

ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE: (intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta)

 • Plaće istraživačkog i projektnog osoblja
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi kupnje opreme 
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva
 • Troškovi diseminacije
 • Troškovi upravljanja projektom
 • Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta

PARTNERI:

 • Troškovi osoblja
 • neizravni troškovi

ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA:

 • Rok podnošenja: 1.prosinca 2023.
 • Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. listopada 2023. godine.

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.