Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

OTVOREN POZIV - INTERREG PROGRAM SLOVENIJA – HRVATSKA 2021-2027

Cilj IP-a SI-HR usmjeren je na postizanje očuvane, otporne i povezane prekogranične regije, koja prepoznaje važnost održivog razvoja i koristi ga kao glavni alat za ostvarenje ekonomske opstojnosti, sigurnosti, zaštite biološke raznolikosti i socijalne dobrobiti svih stanovnika. 

PRIHVATLJVI PRIJAVITELJI

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

REGIJE/ŽUPANIJE

SLOVENIJA

Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, Jugovzhodna Slovenija regija, Primorsko-notranjska regija, Osrednjeslovenska regija i Obalno-kraška regija

HRVATSKA

Primorsko-goranska, Istarska, Karlovačka, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska županija i Međimurska županija, te iz Grad Zagreb

 

SPECIFIČNI CILJEVI

PRIORITET 1 - ZELENA I PRILAGODLJIVA REGIJA

PO2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanjem rizika od katastrofa i otpornosti, uzimajući u obzir pristupe eko sustava

VRSTE DJELOVANJA

1. Jačanje pripravnosti na rizik i kapaciteta za odgovor na prekograničnom području

2.  Povećanje otpornosti na učinke klimatskih promjena na programskom području

Glavne ciljane skupine: nacionalna tijela, JLS, JRS, sveučilišta, razvojne agencije, škole, sektorske agencije, lokalno stanovništvo...

PO.2.7 Unapređenje zaštite i očuvanja prirode i biološke raznolikosti i zelene infrastrukture, uključujući i urbani okoliš, te smanjenje svih vrsta onečišćenja

VRSTE DJELOVANJA

1. Strateški planirana zelena infrastruktura koja osigurava ekološke i socioekonomske koristi 

2.  Poboljšana zaštita i očuvanje ugroženih staništa, vrsta i krajolika na programskom području

Glavne ciljane skupine: nacionalna tijela, JLS, JRS, sveučilišta, razvojne agencije, škole, sektorske agencije, lokalno stanovništvo...

PRIORITET 2 - OTPORNA I ODRŽIVA REGIJA

4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama

VRSTE DJELOVANJA

1. Potpora održivom turizmu i zelenoj tranziciji javnih i privatnih organizacija putem pilot-djelovanja, zajedničkog učenja te podizanja svijesti turista i svih dionika u turizmu i kulturi

2.  Poboljšanje otpornosti i oporavka turizma i kulture razvojem i nadogradnjom zajedničkih prekograničnih turističkih proizvoda i usluga 

Glavne ciljane skupine: nacionalna tijela, JLS, JRS, sveučilišta, razvojne agencije, škole, sektorske agencije, lokalno stanovništvo, MSP-ovi, posjetitelji, turisti...

PRIORITET 3 - DOSTUPNA I POVEZANA REGIJA

ISC 1: SPECIFIČNI CILJ 6.2 - Povećanje učinkovitosti javne uprave 

VRSTE DJELOVANJA

1. Unaprjeđenje kvalitete i povećanje raznolikosti usluga te razvoj inovativnih rješenja u području zdravstvene zaštite, socijalne uključenosti i skrbi, dostupnosti i energetske učinkovitosti u pograničnim regijama uklanjanjem pravnih i administrativnih prepreka 

Glavne ciljane skupine: nacionalna tijela, JLS, JRS, sveučilišta, razvojne agencije, škole, sektorske agencije, lokalno stanovništvo, pružatelji radova i usluga od javnog interesa

VISINA ALOKACIJE:

EFRR stopa sufinanciranja je maksimalno 80% dok se ostalih minimalno 20% osigurava iz vlastitih sredstava ili drugih izvora.

Prvi rok za podnošenje projektnih prijava:

  • otvoreni poziv za Prioritet 1 i Prioritet 3 (SC 6.2) – prvi rok za podnošenje prijava je 24. svibnja 2023. u 12 sati (CET).
  • otvoreni poziv za Prioritet 2 – prvi rok za podnošenje prijava je 21. lipnja 2023. u 12 sati (CET).

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.