Zakon o poticanju ulaganja – prilika za velike investicijske projekte

Novosti

Novosti i događaji iz svijeta EU fondova

PAGE NAME
Zakon o poticanju ulaganja – prilika za velike investicijske projekte
27. listopada 2022 Novosti

Zakon o poticanju ulaganja – prilika za velike investicijske projekte

Poduzetnici u Hrvatskoj mogu, uz natječaje za bespovratna sredstva EU, ostvariti potpore za investicijske projekte putem Zakona o poticanju ulaganja. O ovoj mogućnosti izvora financiranja investicijskih projekata vrlo je malo poduzetnika upoznato, osobito obrtnici i trgovačka društva u kategoriji mikro i malih poduzetnika. U cilju približavanja ove teme poduzetnicima kako bi iskoristili mogućnost investiranja svojih projekata putem ovoga mehanizma, u nastavku teksta dajemo detaljnije objašnjenje, kao i neke razlike između natječaja EU i potpora za investicijske projekte.

Važno je istaknuti da se ovdje ne radi o natječajima za dobivanje bespovratnih sredstava, već se radi o alatu za poticanje novih investicija kroz oslobođenje korisnika potpora plaćanja poreza na dobit, a namijenjene su mikro, malim, srednjim i velikim investitorima koji sredstva planiraju uložiti u početna ulaganja ili početna ulaganja u korist nove ekonomske djelatnosti. Osim potpora koje utječu na smanjenje poreza na dobit, Zakonom se uređuju i direktne novčane potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem i za kapitalne troškove projekta ulaganja.

Novi Zakon o poticanju ulaganja stupio je na snagu u lipnju 2022. godine kojim je usklađen s relevantnom pravnom stečevinom Europske unije i novom Kartom regionalnih potpora Republike Hrvatske čime se povećao maksimalni intenzitet potpore, sniženi su kriteriji visine registrirane stope nezaposlenosti kao preduvjeta za korištenje bespovratne novčane potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta i kapitalne troškove projekta ulaganja, omogućila se još jedna dodatna godina korisnicima potpora za provedbu projekata čija se realizacija preklapa s razdobljem početka pandemije COVID-19.

Kolika je iskoristivost Zakona?

Zanimljiv je podatak da je temeljem Zakona o poticanju ulaganja koji je na snazi od listopada 2015. godine i prethodnog Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja koji je bio na snazi od listopada 2012. godine, do listopada 2020. zaprimljeno  1.300 prijava za korištenje potpora za projekte ulaganja malih, srednjih i velikih poduzetnika. Od toga, 251 prijava se odnosi na projekte velikih poduzetnika, a 1.049 prijava na projekte malih i srednjih poduzetnika. Do listopada 2020. godine od zahtjeva je odustalo 90 poduzetnika, dok su 43 prijave odbijene. Planirana visina ulaganja za ukupno odobrenih 1.167 projekata ulaganja (odobreni projekti  i projekti u obradi) iznosi preko 52,3 milijarde kuna uz planirano otvaranje skoro 29.000 novih radnih mjesta (28.629). Od toga se 25,5 milijardi kuna i 10.961 novih radnih mjesta odnosi se na projekte ulaganja od strane velikih poduzetnika, više od 26,8 milijardi kuna uz planirano otvaranje 17.668 novih radna mjesta odnosi na projekte ulaganja malih i srednjih poduzetnika.

Do kraja 2021. godine Potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje dobilo je 706 poduzetnika (679 trgovačkih društava i 27 obrta, odnosno 336 malih, 206 srednjih i 164 velika poduzetnika). 

Temeljem ovoga Zakona poduzetnici u Hrvatskoj mogu ostvariti potpore za projekte ulaganja i jačanja konkurentske sposobnosti u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima, razvojno-inovacijskim aktivnostima, aktivnostima poslovne podrške i aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti. Korisnik potpore može biti poduzetnik – fizička osoba (obrtnik) koji je obveznik poreza na dobit ili trgovačko društvo registrirani na području Republike Hrvatske.

Zelena i digitalna tranzicija

Cilj potpora je osigurati ekološki sigurnu i održivu poduzetničku aktivnost, te se kod pripreme prijavne dokumentacije mora dokazati doprinos najmanje jednom od slijedećih ciljeva: doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva Republike Hrvatske, doprinos održivom konceptu industrije i naprednim tehnološkim rješenjima industrije 4.0; unos nove opreme i suvremenih tehnologija, veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika, razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti, povećanje poduzetničke konkurentnosti, ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske, gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili rastu produktivnosti gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj.

Poticajne mjere mogu koristiti svi poduzetnici registrirani u Hrvatskoj koji izvrše ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, te za trošak bruto plaća novootvorenih radnih mjesta unutar 24 mjeseca trajanja projekta. Minimalno potrebno ulaganje za prihvatljivost projekta ovisi o veličini poduzetnika. Za mikro poduzetnike minimalno ulaganje je 50.000,00 eura i otvaranje 3 novih radnih mjesta, za male, srednje i velike minimalno ulaganje je u iznosu od 150.000,00 eura i otvaranje 5 novih radnih mjesta, za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera minimalno ulaganje iznosi 50.000,00 eura i 10 novih radnih mjesta. Za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa je ulaganje u iznosu od 500.000,00 eura, uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih kod korisnika potpore tijekom cijelog razdoblja korištenja potpore. Sukladno visini investicije i broju novih radnih mjesta korisnik može ostvariti potporu za smanjenje poreza na dobit u visini od 50%, 75% ili 100% u maksimalnom razdoblju od 10 godina.

Visina potpore

Intenzitet potpore je reguliran novom regionalnom kartom Hrvatske koja vrijedi do kraja 2027. godine, te se odnosi na postotak ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja. Intenzitet potpore je jednak kao i kod natječaja za bespovratna sredstva. Za područje panonske i sjeverne Hrvatske intenzitet potpore se kreće od 70% za mala, 60% za srednja do 50% za velika poduzeća, u jadranskoj Hrvatskoj za mala poduzeća je intenzitet 60%, srednja 50%, te velika 40%, dok je na području Grada Zagreba intenzitet 55% za mala, 45% srednja i 35% velika poduzeća, s time da na području Grada Zagreba veliki poduzetnici mogu regionalnu potporu koristiti isključivo za početno ulaganje u novu ekonomsku djelatnost (različiti NKD). Najviši godišnji iznos potpore koji korisnik može koristiti je do 7 mil eura.

Zakonski definirane potpore uključuju:

  • Porezne potpore za mikropoduzetnike
  • Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
  • Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
  • Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
  • Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
  • Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
  • Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
  • Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
  • Potpore za modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodnih procesa

Rokovi

Rok za prijavu za korištenje potpore za ulaganje nije određen, prijava se podnosi u bilo kojem trenutku, ali se mora prijaviti prije početka planiranog ulaganja, budući su prihvatljivi troškovi nastali nakon podnošenja prijave, iznimno su prihvatljivi troškovi pripreme građevinsko-projektne dokumentacije koji su nastali prije podnošenja prijave. Razdoblje provedbe projekta je tri godine, a potpore se mogu koristiti do maksimalno 10 godina za prijavljenu, odnosno ostvarenu investiciju. Poduzetnici se mogu prijaviti jednom u tri godine svake tri godine, a za razliku od bespovratnih sredstava, Zakon omogućuje  fleksibilnost u provedbi projekta, te je moguće provesti i investiciju u manjem opsegu od prijavljene. Konkretnije, ukoliko investicija i ne bude izvršena u planiranom opsegu, nema financijskih korekcija, odnosno kazni. Također, za razliku od bespovratnih sredstava, za provedbu projekta nije potrebno provoditi javnu nabavu, a izvještaji se podnose jednom godišnje.

Kako se šalju prijave?

Prijave se šalju na Ministarstvo gospodarstva i regionalnog razvoja koje je propisalo oblik i sadržaj prijave, definiralo propisane obrasce Uredbom o poticanju ulaganja, uz koje se šalju ostali obvezni dokumenti i izjave, izrađen Poslovni plan za narednih 5 godina s projekcijom financijskih izvještaja, a u slučaju gradnje akt kojim se odobrava građenje, te ostale dokumente i podatke na zahtjev nadležnog ministarstva koji su potrebni za ocjenu osnovanosti prijave i odobrenje statusa korisnika potpore.

Zakon o poticanju ulaganja predstavlja odličan instrument financiranja za poduzetnike koji planiraju investicije uz maksimalno korištenje poreznih i drugih olakšica, te mogu ostvariti potpore u rasponu od 35% do 70% visine investicije.

Slobodno nam se obratite za sva pitanja u vezi prihvatljivosti prijavitelja, prihvatljivih troškova, postupak prijave i ostale informacije. Provjeru prihvatljivosti prijavitelja i investicije izrađujemo besplatno.

Karmen Španjol, voditeljica projekata

Tiko pro d.o.o.

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.