Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

NAJAVA - Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC)

Objavljeno:
23.8.2022.
Rok za prijavu:
Nije definiran
Visina sufinanciranja:
do 100%

CILJ I SVRHA POZIVA

Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Svrha (cilj) Poziva: Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi Poziva:

 1. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,
 2. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I IZNOS POTPORE

 • MSP-I
 • Istraživačke organizacije

POTPORA:

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK;
 • najviši iznos 500.000,00 HRK.

INTENZITET:

 1. Potpore za istraživanje i razvoj 
 • Mikro i mala poduzeća – 70%;
 • Srednja poduzeća – 60%.

Potpore za inovacije za MSP-ove 

 • Mikro, mala i srednja poduzeća – 50%.

Istraživačke organizacije: do 100%

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja.

Prihvatljive aktivnosti prijavitelja:

Grupa A:

 1. Izrada prototipa;
 2. Demonstracija tehničke izvedivosti.

Grupa B:

 1. Analiza tržišta;
 2. Izrada studije izvedivosti;
 3. Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
 4. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.

Grupa C:

 1. Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

TROŠKOVI:

MSP:

Potpore za istraživanje i razvoj (intenzitet potpore iznosi 70% za mikro i mala poduzeća i 60% za srednja poduzeća)

 • Plaće zaposlenika
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi savjetodavnih usluga 
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Neizravni troškovi 

Potpore za inovacije za MSP-ove (intenzitet potpore iznosi 50%)

 • Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva

ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE: (intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta)

 • Plaće zaposlenih 
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi kupnje opreme 
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva
 • Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta

Indikativni rokovi

Indikativni rok za objavu

Indikativna financijska alokacija

1. kvartal 2023.

36.165.000,00 HRK

4. kvartal 2023.

24.110.000,00 HRK

2. kvartal 2024.

24.110.000,00 HRK

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.