Detalji natječaja

NAJAVA - Dokazivanje inovativnog koncepta (PoC)

Cilj i svrha poziva

Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Svrha (cilj) Poziva: Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi Poziva:

 1. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,
 2. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Prihvatljivi prijavitelji i iznos potpore

 • MSP-I
 • Istraživačke organizacije

POTPORA:

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK;
 • najviši iznos 500.000,00 HRK.

INTENZITET:

 1. Potpore za istraživanje i razvoj 
 • Mikro i mala poduzeća – 70%;
 • Srednja poduzeća – 60%.

Potpore za inovacije za MSP-ove 

 • Mikro, mala i srednja poduzeća – 50%.

Istraživačke organizacije: do 100%

Prihvatljivi aktivnosti i troškovi

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja.

Prihvatljive aktivnosti prijavitelja:

Grupa A:

 1. Izrada prototipa;
 2. Demonstracija tehničke izvedivosti.

Grupa B:

 1. Analiza tržišta;
 2. Izrada studije izvedivosti;
 3. Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
 4. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.

Grupa C:

 1. Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

TROŠKOVI:

MSP:

Potpore za istraživanje i razvoj (intenzitet potpore iznosi 70% za mikro i mala poduzeća i 60% za srednja poduzeća)

 • Plaće zaposlenika
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi savjetodavnih usluga 
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Neizravni troškovi 

Potpore za inovacije za MSP-ove (intenzitet potpore iznosi 50%)

 • Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva

ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE: (intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta)

 • Plaće zaposlenih 
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi kupnje opreme 
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva
 • Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta

Indikativni rokovi

Indikativni rok za objavu

Indikativna financijska alokacija

1. kvartal 2023.

36.165.000,00 HRK

4. kvartal 2023.

24.110.000,00 HRK

2. kvartal 2024.

24.110.000,00 HRK

 
 
 
U najavi
Veličina poduzeća: MSP, znanstvene organizacije
Vrsta natječaja: bespovratna sredstva
Visina sufinanciranja: do 100%
Rok za predaju: Nije definiran

Trebate li našu pomoć prilikom pridobivanja sredstava?

Kontaktirajte nas