Detalji natječaja

Ciljana znanstvena istraživanja II

Cilj natječaja

Operacija Ciljana znanstvena istraživanja podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja, koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Operacijom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.

Prihvatljive aktivnosti

  • Provođenje istraživanja,
  • transfer znanja i tehnologije,
  • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • diseminacija rezultata projekta i vidljivost,
  • upravljanje projektom i ostale potrebne aktivnosti za provedbu projekta

Prihvatljivi prijavitelji i sufinanciranje

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • Istraživačke organizacije, mikro, mali i srednji poduzetnici, (konzorciji sastavljeni od istraživačkih
    organizacija i poduzeća).
  • Veliki poduzetnici su prihvatljivi kao partneri na projektu uz uvjet da je u konzorcij uključen barem jedan MSP.

Sufinanciranje: do 70%

Indikativni datum objave

1.12.2024.

U najavi
Veličina poduzeća: MSP, istraživačke organizacije
Područje: istraživanje i razvoj
Vrsta natječaja: istraživački
Visina sufinanciranja: do 70%
Datum objave: 1.12.2024.
Rok za predaju: nije poznat

Trebate li našu pomoć prilikom pridobivanja sredstava?

Kontaktirajte nas