Detalji natječaja

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Svrha i Predmet Poziva

Svrha: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačke organizacije (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Predmet: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama, uključujući organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje ili inovacijske klastere  u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

  • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
  • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
  • Demonstracijske aktivnosti,
  • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Usluge pribavljene od pružatelja usluge moraju se koristiti isključivo za projekt naveden u projektnom prijedlogu

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

  • Troškovi testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i troškovi pružanja stručnih tehničkih znanja, u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa na temelju ugovornog pružanja usluga*

*Indikativni popis koji ne isključuje i druge kategorije: mjerenja, dijagnostika, ispitivanja, testiranja, kalkulacije; analize različitih kemijskih, fizikalnih, mikrobioloških, morfometrijskih i molekularnih supstrata; provjera i analiza tragova u kompleksnim uzorcima; ispitivanje fizikalno kemijskih svojstava materijala; testiranje materijala, uređaja, komponenti sustava; modeliranje, obradba i analiza podataka; simuliranje procesa, akcija, operacija; demonstracijske aktivnosti, dizajniranje novih sustava, novih strukturnih rješenja, novih vrsta uređaja, materijala i metoda; optičko i elektroničko projektiranje; osmišljavanje prototipa uključujući i specijalizirana visoka tehnička znanja za osmišljavanje prototipa; izrada prijedloga za tehnički dizajn proizvoda; optimizacija i inovacija procesa za poboljšanje učinkovitosti ili smanjenje troškova, i sl

Prihvatljivi prijavitelji i pružatelji usluge

Prihvatljivi prijavitelji: MSP

Prihvatljivi pružatelji usluga: znanstveno-istraživačke organizacije  (ili organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje (uključujući digitalne centre za inovacije)  ili inovacijski klasteri), koje su dobile dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj ili su upisane u odgovarajući registar/upisnik države sjedišta pružatelja usluga.

Prihvatljivost određenog pružatelja usluga u RH može se provjeriti na poveznici: https://www.croris.hr/upisnici/ 

Iznos potpore i intenzitet potpore

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava

Minimalni iznos vaučera

Maksimalni iznos vaučera

4.874.214,00 EUR

2.000,00 EUR

10.000,00 EUR

Intenzitet: do 85%

Otvoren
Veličina poduzeća: MSP
Područje: inovacije i razvoj
Vrsta natječaja: bespovratna sredstva
Visina sufinanciranja: do 85%
Datum objave: 8.5.2024.
Rok za predaju: od 10.6.2024. do iskorištenja sredstava

Trebate li našu pomoć prilikom pridobivanja sredstava?

Kontaktirajte nas