Detalji natječaja

Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/ usluga/procesa

Cilj natječaja

 Povećana konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza

Prihvatljive aktivnosti

1. Uvođenje normi i standarda u poduzeća,
2. Certificiranje proizvoda

Prihvatljivi prijavitelji i sufinanciranje

MSP-I; do 58%

Indikativni datum objave

1.7.2024.

U najavi
Veličina poduzeća: MSP
Područje: certificiranje
Vrsta natječaja: bespovratna sredstva
Visina sufinanciranja: do 58%
Datum objave: 1.7.2024.
Rok za predaju: nije poznat

Trebate li našu pomoć prilikom pridobivanja sredstava?

Kontaktirajte nas